1. pro, 2020

PETR HAMPL: Rozhovor s Ivo Budilem (video)

Profesor Ivo Budil se v rozhovoru s Petrem Hamplem věnuje – mimo jiné  - soužití západní a islámské civilizace...

„Část francouzské veřejnosti skutečně vnímá, že probíhá islamizace země. Vnímá to i část francouzských politických elit, a dokonce i médií. Na druhé straně, ve Francii pořád existuje tábor těch, kdo se domnívají, že je možné znovu rozběhnou to velkou asimilační mašinérii, která existovala mezi 50. a 80. lety. Tehdy na se na základě republikánských ideálů a sekularizace dařilo integrovat přistěhovalce pocházející např. ze severní Afriky. To přestalo fungovat, protože zeslábl náš étos modernity. Západ se v 19. století stal inspirací pro celý svět – a to navzdory svým koloniálním excesům. Byl chápán jako společnost, která disponuje nejen materiální, ale i morální silou. Byl přitažlivý i pro obyvatele islámského světa. A tento vzor modernity bohužel vyhasíná.“

Vyjadřuje se i k nedávno vydané knize Cesta z nevolnictví „Četba té knihy mi poskytovala velké potěšení. Je to mimořádně inteligentní, mimořádně bystrá a hluboká analýza současné české společnosti, jejich problémů a výzev. Možná západní společnosti jako takové.“

Video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=7RsMI_SyE8M

Autor: RaptorTV, Petr Hampl, Ivo Budil, Praha, ČR, 1.12.2020
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!