15. kvě, 2021

PETR HAMPL: Vyprazdňující se vesnice

Vyprazdňující se italské vesnice, kde nejsou pracovní místa...
 
Chtějí podporovat řádně pracující lidi, pokud v té vesnici budou skutečně žít a pracovat na dálku. Je to dobré a důležité. 
 
Nechci teď řešit, jestli má mít taková podpora podobu dotací, nastavení daňových sazeb nebo něco jiného. Ale ten trend, kdy se lidé hrnou do velkých měst (a nemají tam kde bydlet) a zároveň se celé oblasti vylidňují, ten ohrožuje všechny. 
 
Každý takový program by měl ale obsahovat ještě něco. Pojistky, že noví lidé budou podporovat dosavadní ráz života, zemědělství, živnosti, řemesla... prostě všechno, co tam je. Že nebudou usilovat o likvidaci živé obce a její přeměnu ve vilovou čtvrť (jak se to děje kolem Prahy, kde převáží noclehárny pro pražské manažery). 
Bylo by dobré italský případ podrobně sledovat a poučit se z výsledků (ať budou jakékoliv).
 
Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 15.5.2021
 
Zdroj:
 
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!