21. čvn, 2021

PETR HAMPL: Je suis Walter Kraft

Rozmáhá se nám takový nešvar...
 
Dosud bezúhonní občané začínají veřejně schvalovat texty, jejichž autoři jsou odsuzováni. Zvláště, když prokurátoři ani soudci nedokážou objasnit, co je na tom vlastně závadného.
Třeba David Dvořák:
 
K níže uvedeným článkům p. M. W. Krafta, po důkladném zvážení, veřejně prohlašuji následující:
- texty jsem si přečetl a obsahu porozuměl
- v souladu se soudně deklarovanou zachovanou svobodou myšlení si myslím, že předmětné úvahy, myšlenky, analýzy a teoretické závěry jsou správné, logické, plně reflektující realitu a dosavadní zkušenosti a zcela se s nimi ztotožňuji.
 
Máte problém, soudruzi. Trest má přece odrazovat.
 
Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 21.6.2021
 
Zdroj:
 
https://www.nepodvoleni.cz/je-suis-walter-kraft/
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!