28. čvc, 2021

PETR HAMPL: Máme připravenou opozici?

Druhý postřeh Curtise Yarvina...
 
Jakákoliv radikální společenská změna je v principu nemyslitelná, pokud vedle mocenské a finanční elity neexistuje jiná skupina schopná vládnout a zavádět jiné pořádky. Můžete dělat tisíc revolucí, ale pokud není jiná skupina schopná udržet moc, pořád se to bude vracet ke stejné elitě.
 
V roce 1948 byli takovou jinou skupinou komunisté. V roce 1989 zahraniční poradci zaštítění partou kolem Václava Havla. Při arabském jaru to bylo Muslimské bratrstvo. O pár let později v Egyptě to byla armáda.
 
Ale co u nás?
 
Máme tu armádu schopnou vládnout a zavádět reformy? (ať už dobré nebo špatné). Má Putin připravené kádry pro okupační správu České republiky? Dokázali by Volného přívrženci a celá ta slavná „alternativa“ něco jiného než vtrhnout do nemocnice a odpojovat nemocné od přístrojů? SPD dokáže celkem profesionálně předkládat nové zákony, ale jsou to zákony dílčí. O zásadní přeměně společnosti jsme o nich neslyšeli. Institut Václava Klause by snad mohl zorganizovat schopné lidi, jenže s ním je ten problém, že o skutečně hlubokou změnu nestojí. Vypovězení pár mezinárodních smluv a formální změna školních osnov nic neřeší - za chvíli bychom zjistili, že v reálném životě se nezměnilo téměř nic. A kdo další se nabízí? Obávám se, že dokud nebude existovat nová vlastenecká vizi společnosti a dokud tu nebude zformována skupina lidí ji realizovat, není naděje na změnu.
 
Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 28.7.2021
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!