1. srp, 2021

PETR HAMPL: Jak informuje Česká televize?

Česká televize provozuje celou škálu aktivit – od velmi kvalitních pořadů o vědě a technice až po nechutnou propagandu zaměřenou na malé děti...

Odpověď na otázku o objektivitě, je obtížnější, než by se zdálo na první pohled. Ten, v jehož zájmu propagandistický kanál funguje, má zpravidla pocit nestrannosti a odpovědného přístupu. Ten, proti jehož zájmům je namířen, má naopak pocit vychýlené propagandy. Obě strany pak dokážou najít nějaká měřítka, které jejich pohled podporují. Česká televize (a předtím Československá televize) nikdy neměla období, kdy by byla vedena ethosem nestrannosti. To by obnášelo vyrovnané zpravodajství, úplné oddělení zpravodajství od názorové publicistiky, posuzování podle logické konzistence a odborné úrovně atd. Takovou televizi jsme nikdy neměli. Hájila předlistopadový režim, v 90. letech potom volný trh a zahraniční investice, od spacákového převratu pak ono spojení městských intelektuálů a státní i korporátní byrokracie, které dnes bývá označováno jako „pražská kavárna“.
 
Autor: Petr Hampl, Dobřichovice, ČR, 1.8.2021
 
Zdroj:
 
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!