16. led, 2018

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: PODVOLENÍ nebo SVOBODA

Jeden, který je čitelný a dobře známe jeho postoje a také jeho omyly, které nevyhnutelně aktivní člověk dělá. Miloš Zeman je nepochybně silnou politickou osobností, který ve funkci prezidenta dozrál k noblese a pevnosti. Jeho postoje ho řadí na stranu politiků, kteří jsou nebezpeční pro multikulti šílence, což považuji za podstatné a zásadní pro naše slušné přežití a pro uchování svobody.

Kdežto Jiří Drahoš se vynořil zničehonic a jen těžko mu mohu uvěřit jeho zapálení pro věc. Od začátku jeho kandidatury jsem nechápala, o co mu jde a považovala jsem ho vždy spíš za produkt nějakých dohod lidí v pozadí. Dodnes mi není jasné, co je jeho vize, ale působí na mě jako někdo, kdo velmi rád slouží – komukoliv a kdykoliv. Neznáme žádný jeho čin, který by ho ukázal jako zásadového člověka, jako člověka, který je ochoten pro své přesvědčení i něco udělat.

Pro mě bude druhé kolo volby jasným referendem, kdy budeme rozhodovat o dalším směřování naší země. Jestli se zařadíme do tvrdého jádra Evropy vedené pomatenými eurobyrokraty nebo zůstaneme na straně realistického Rakouska, Maďarska a Polska. Tak jednoduché to je: SVOBODA nebo PODVOLENÍ.

Dovolte mi tři postřehy:

  1. Nabubřelý a arogantní Topolánek spolu se svými podporovateli prokázali absolutně chybný odhad a cit pro politiku. To se týká i médií, kteří nad jeho kandidaturou nadšené hýkali. Jestliže ho podporují většinově novináři, ukazuje to také na jejich nepochopení politických dějů ve společnosti. Takoví nás chtějí poučovat?
  2. Chování ODS jasně dokazuje, že tato strana je už mrtvá a nelze od ní očekávat žádné vzepětí. Velmi doporučuji ji přestat zachraňovat, jen to prodlužuje její agónii. Vrcholným aktem tuposti byl projev současného jejího předsedy, který v době voleb vyzýval k nevolení prezidenta Zemana. Pak dostal skoro 100% hlasů… Takže jeho postoj členové sdílí.
  3. Prezident Zeman dostal cca 40% hlasů a jasně zvítězil. I přesto, že útoky na něho hraničily s pokusem mařit volby. Kdyby byla atmosféra normální a volební kampaň férová, jistě by zvítězil už v prvním kole. Zvítězil proti všem a s velkým náskokem. To je dobrá zpráva!

Čeká nás druhé kolo voleb a já jen budu doufat, že se zmírní odporné napadání a urážení. Neskutečné věci jsem viděla na síti. Až takové, že mi bylo za jejich autory stydno. Kde se to v těch lidech bere? Taková míra hrubosti, neúcty a chybějícího respektu? Oni volají po slušnosti a sami se chovají jako nejhorší lidské zrůdy. Bože, ty to vidíš… Jen doufám, že karma každého dožene.

Nepodléhejme skepsi, je nás hodně, nejsme žádná malá skupinka. Zabojujme ve druhém kole, přesvědčujme své blízké a známé – ty, kteří nechtějí migraci a podobné chuťovky. Uvidíme, třeba bude pan profesor Drahoš donucen konečně k jasným postojům a ty otevřou mnohým oči. I když se obávám, že tyto volby nejde ani tak o souboj postojů. Je to souboj elity proti zbytku národa a o snahu elity udržet si své pozice i proti vůli většiny. Snad to ještě pár lidí prohlédne.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 16.1.2018

Zdroj:

http://www.evahrindova.cz/svoboda-nebo-podvoleni-volba-druheho-kola-prezidentskych-voleb