30. kvě, 2018

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Naše násilí, vaše násilí

Ještě k divadelní hře Naše násilí, vaše násilí...

1. Ke svobodě projevu patří i možnost kritizovat náboženství - jakékoliv. Deklarace o lidských právech jasně říká, že je možné si z náboženství dělat i srandu. S tím naprosto souhlasím a nikdy bych se nepřipojila k návrhům na zákaz té hry nebo dokonce na kriminalizaci herců a tvůrců.

2. Ale do svobodné společnosti také patří diskuse a reakce na nepřiměřené aktivity. Občané mají právo na to, aby rozhodovali o tom, co bude společnost "chválit", podporovat a vyzdvihovat. A stejně tak zatracovat, kritizovat a odsuzovat. Tvůrci hry tak mají pocítit opovržení a nezájem.

3. Jestliže média a úzká skupina politické elity systematicky vyzdvihuje a podporuje věci, které nesouzní s názorem většinové společnosti a odporují realitě, vytváří tím nerovnováhu. Nedivme se pak aktivitám, které chtějí situaci vyvažovat.

Pokud by inkriminovaná divadelní hra byla hrána někde na nějakém setkání alternativců a nebyla by tak podporována politickou elitou - ani bychom si jí nevšimli a nikdo by neměl potřebu ji zakazovat či cenzurovat. Problém je v tom, jakou váhu ta hra má. Tu váhu jí dávají elity - penězi, pozorností, podporou. To je ten problém.

Mají právo se občané ozvat? Jistě - dokonce bych řekla, že je to jejich povinnost. Pokud jejich zástupci dlouhodobě ignorují zájmy svých občanů a neustále jim nutí svůj vlastní pohled a za naše společné peníze vytváří obraz světa zcela v rozporu s realitou, nedivme se. Svět musí být v rovnováze a když někdo váhy vychyluje tak moc jedním směrem, je třeba vyvinout větší sílu k návratu do rovnováhy.

Problém nejsou protestující občané - problémem jsou ti, kteří zneužívají své moci, veřejných prostředků a médií k tomu, aby lidem vnutili svůj pohled na svět!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 30.5.2018