25. čvc, 2018

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Integrace menšin & jejich nepřizpůsobení se našim pravidlům

Integrace se nepodaří tím, když budeme tolerovat menšinám jejich nepřizpůsobení se pravidlům. Chce-li někdo žít v nějaké zemi, musí se naučit ovládat jazyk té země - to je skutečně minimum. Pokud mu budeme tolerovat neochotu se jazyk naučit, není to integrace...

Už chápete, proč integrace selhává po všech směrech? Už chápete, proč se mnohé menšiny potácí na dně společnosti, přesto že na jejich integraci čerpá spousta neziskovek peníze? Umetání cestiček a ulehčování života jen lidi udržuje ve špatných podmínkách. Lidi rostou s překážkami, které musí v životě překonávat. Pokud jim překážky odstraňujeme, děláme pro ně paradoxně to nejhorší - nenutíme je na sobě pracovat a vlastně je diskriminujeme.

V Rakousku to pochopili a půjdou-li cestou stejných pravidel pro všechny i nadále, mají šanci otočit kormidlo zpátky k normální společnosti, kde platí spravedlnost a stejný metr pro všechny a kde se bude lidem žít lépe!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 25.7.2018