5. lis, 2018

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Politické neziskovky stále zvyšují svůj vliv

Čím dál více tlačí na politiky a tím je oslabena vůle lidí, kteří si politiky volí ve volbách...

Vzpomeňte jen, jak chtěl premiér Babiš omezit jejich financování a jak velmi rychle couvnul. Pokud bude ratifikována Istanbulská úmluva, jejich vliv se ještě posílí! 

Můžeme pak čekat více zásahů státu do výchovy, další nesmysly ve školách a školkách, cenzura pohádek a knih, tlak na rodiče, aby nevychovávali děti tradičně. Apelujte na své poslance, aby Istanbulskou úmluvu neratifikovali.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 5.11.2018