13. bře, 2019

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Tommy Robinson odhaluje pravdu & dostává se k jádru problému!

Jsem moc naštvaná na média, na novináře, kteří se systematicky zpronevěřují svému poslání a zneužívají svou moc, která je nekonečná...

Jak mají lidé volit a konat rozumně, když jsou systematicky obelháváni?

Tommy Robinson odhaluje pravdu a dostává se k jádru problému. Jeho dokument Panodrama to ukazuje více než jasně...

Ne politici - ale média jsou zdrojem našich problémů. Pokud by lidé nebyli manipulováni a obelháváni, mohli by špatné politiky ve volbách vyměnit. Pokud ale stále převládající informace ve veřejném prostoru jsou lživé a manipulativní, nemůže se nic změnit. Nejenže lidé volí podle zájmů médií a aktivistů, ale politici jsou právě souručenstvím médií a aktivistů drženi pod krkem.

Dokud voliči nebudou silně tlačit na politiky, že si přejí změnu, nikdy nikdo nic s veřejnoprávními médii, které škodí nejvíc, nebude dělat! Mají strach, že je ve svých pořadech zdiskreditují. Vidíte jak je jednoduché vymyslet sexuální kauzu. Kohokoliv mohou zlikvidovat falešným obviněním.

Dokument Panodrama ukazuje, že veškeré naše síly musíme zaměřit na ochranu svobody slova. Na očištění veřejného prostoru od lží a manipulací. To je to, bez čeho záchrana není možná. ne stavět nové politické subjekty - to opravdu není řešením. K čemu, když stejně média nikomu novému nedovolí získat vliv.

Vždyť se podívejte - nejsilnější vládní strana nemá odvahu na to, aby kritizovala vysílání a fungování České televize! Nejsilnější vládní strana nemá sílu na to, aby omezila financování neziskovek. Zdá se vám to normální? Máte pocit, že politici mají skutečnou moc? Nemají - jsou to média a neziskovky a ty nikdo nevolil. Ale volení politici je mohou kontrolovat a omezovat jejich moc. Zatím k tomu nemají sílu, protože my voliči na ně v této záležitosti dostatečně netlačíme. Máme to v rukou, přátelé... Konejme smysluplně, dokud je čas!

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 13.3.2019

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=r-eyapL0BZs&fbclid=IwAR2hykWAtRyLlle07f7Gk5yU7IVQt5bF2CkKzngpuae_SWJ-mN8CL_fWyNI