27. bře, 2019

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Obyvatelé země nejsou hloupí a vidí, jak islám funguje

O mírumilovném náboženství nemůže být ani řeči. Kdo má oči otevřené, vidí to...

„Boj s českou islamofobií je běh na dlouhou trať. Je to věcí vzdělání, ale je tu i závazek, že jsme demokratická země s nějakou ústavou a s náboženskou tolerancí, v níž muslimové žijí dlouhodobě,“ řekla Klára Kalibová (ředitelka neziskové organizace In Iustitia).

No bodejť - obyvatelé České republiky nejsou hloupí a vidí, jak islám funguje. O mírumilovném náboženství nemůže být ani řeči. Kdo má oči otevřené, vidí to. Ostatně potvrzují to i ti nejpovolanější - samotní muslimové, kteří se v islámu narodili a žili v něm. Oni nejlépe ví, jak muslimské komunity fungují a podle čeho se řídí. Žádná neziskovka, které jde jen o peníze a rozpočty, na tom nic nezmění.

Cituji z posledního smazaného blogu Hatema Berrezougy:
Problém islámu jsou samotní muslimové. Jinak řečeno prostředí, ve kterém jsme vyrůstali (ať už arabské či to platí i na konvertity z bývalého SSSR a Balkánu) je prostředí diktatury. Diktatura je způsob života a řízení, které se odráží na celou společnost i na fungování samotných rodin, kde jeden rozhoduje a ostatní poslouchají. Jakákoliv námitka je považována za neloajalitu až zradu. A to je jedno, jestli tě démonizují nebo zastřelí ve jménu vlastenectví nebo ve jménu nejvyššího boha, výsledek je tentýž, odstranit druhého bez možnosti dialogu či postupné změny. Tak teď si představte vyrůst jako muslim a navíc v diktaturním prostředí. A proto jediné co platilo na islámský svět a jakoukoliv diktaturu, je tvrdá ruka, anebo puč.

Problém je v tom, že i když muslim uteče z takového prostředí, jeho tragédie tkví v tom, že si ten systém a způsob života v sobě nosí a jiný nezná a je mu souzeno ho prosazovat, pokud mu dají možnost řídit jakoukoliv organizaci. Sice ta organizace bude v demokratickém státě, ale její řízení bude odpovídat řízení, ve kterém muslim vyrostl, jelikož jiné nezná.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 27.3.2019

Zdroj:

http://www.nastvanematky.cz/kdo-chtel-islam-v-cr-posledni-text-hatema-berrezougy

https://plus.rozhlas.cz/boj-s-ceskou-islamofobii-je-beh-na-dlouhou-trat-tvrdi-reditelka-neziskovky-7800048