20. dub, 2019

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Jedinou možnou záchranou...

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 20.4.2019