19. srp, 2019

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Regulace nefungují - v přírodě ani ve společnosti

Příroda si umí poradit. Čápi loví přemnožené hraboše...

Příroda je v pohodě, jen pokud se jí do toho svými "aktivistickými" zásahy moc nepleteme. Stejné je to s lidským tělem - umí si samo udělat pořádek a vyřešit problémy. Pokud to nepřeháníme s pomocí zvenčí.

A stejně tak funguje lidská společnost. Má dostatek mechanismů, které ji dovedou ochránit před totalitou a nespravedlností. Co je pro přírodu jedovatá chemie, to je pro společnost omezování svobody slova...

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 19.8.2019

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/regulace-nefunguji-v-prirode-ani-ve-spolecnosti