20. dub, 2020

NAŠTVANÁ MATKA EVA HRINDOVÁ: Co je na globalismu špatně?

Pokusila jsem se vyjmenovat jen to, co nás ohrožuje nejvíce...

1. Ničí malé firmy, které mohou potenciálně růst a třeba konkurovat těm větším. Dělají také pestrost na trhu, takže jsou přínosem pro zákazníky. Vytvářejí pracovní místa mimo centra.

2. Likvidují zemědělství v podobě, která prospívá krajině a kvalitě potravin.

3. Dělá z lidí otroky - vytrhává je z jejich zemí a posílá je do všelijakých cizích zemí dělat kariéru.

4. Z cestování dělá odporný průmysl, který ničí krásná místa na zemi.

5. Dává příliš velkou moc nadnárodním firmám (teď rostou farmafirmy) - ty pak dovedou přes média a PR ovládat i politiky. Demokracie pro ně není překážkou v prosazení čehokoliv.

Ať přemýšlím jak přemýšlím, tak jediný, kdo to může zastavit, jsou národní vlády. Tím, že nastaví ve svých zemích taková pravidla, která zvýhodní menší domácí firmy. Vliv nadnárodních firem se musí omezovat, jinak si s námi za chvilku budou dělat to, co chtějí - demokracie nedemokracie. Není překvapením, že současná situace těžce postihne hospodářství - ovšem kromě farmaceutických firem, které rostou a zvyšují své zisky...

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 20.4.2020

Zdroj:

https://www.evahrindova.cz/co-je-na-globalismu-spatne