27. srp, 2021

EVA HRINDOVÁ: Zase další dotační kšeft

Dotace, dotace, dotace...

"Se sexuálním obtěžováním v hromadné dopravě se setkala každá druhá žena. Řidiči nebo průvodčí by tak měli projít školením. Alespoň to navrhuje vládní odbor pro rovnost žen a mužů."

A teď vám to přeložím do lidské řeči: "Zase se nám podařilo vymyslet, kde podojíme státní rozpočet - hurá!"

Vládní odbor pro rovnost mužů a žen bych okamžitě zrušila a rozprášila, dotace a granty okamžitě vynulovala. Protože výše uvedené se nedá řešit školením ani osvětou. Výše uvedené se řeší výchovou v rodině!

Pokud rodiče nejsou schopni vychovat dívku tak, aby si byla vědoma své hodnoty a dokázala se vymezit vůči nevhodnému chování, udělali něco špatně a žádné granty na tom nic nezmění.

Autor: Eva Hrindová, Olomouc, ČR, 27.8.2021


 

PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!