29. zář, 2017

NÁZOR ČTENÁŘE: JINDŘICH PLZÁK: NEJVYŠŠÍ ČAS

Je nejvyšší čas ukázat bruselským "politickým elitám", že většina občanů České republiky nehodlá předat vládu věcí svých do jejich rukou. Československo a nyní Česká republika oslaví příští rok sto let samostatnosti. Troufám si říci, že dnes jako před sto lety si většina našeho národa své samostatnosti váží a nehodlá se jí vzdát, lhostejno ve prospěch kohokoliv, Unie, Německa či Francie.

Kvóty pro běžence jsou nesmyslné. Jejich přijetím se vydáváme na milost a nemilost islámským běžencům, přicházejících do Evropy, aby mohli využívat sociální vymožeností zdejších států. V boji proti těmto nájezdníkům je nutno užívat všech prostředků.

Parafrázovat prezidenta Trumpa "republika především", nebo prezidenta Klause "o samostatnost jde až v první řadě", či prezidenta Zemana "raději bez dotací, ale také bez běženců", bez kvót, všechno se hodí. Tito lidé mají totiž nevyvratitelnou pravdu.

Patologická spasitelka Merkel, francouzský Emmanuel Macron, řečený též pro svůj světoborný význam Micron, ani luxemburský opilec a daňový žonglér Jean-Claude Juncker, nám nemají co poroučet. Vstupovali jsme do unie, kde všichni měli právo veta a tedy mohli o svém osudu rozhodovat. Zmínění politici zneužili lidová hlasování ve Francii a Holandsku ke změně Maastrichtské smlouvy na Lisabon, který odstranil právo veta jednotlivých států a tím zbavili malé státy vší svéprávnosti. Čeští politici a další "elity", kteří tenkrát přemlouvali prezidenta Klause, aby Lisabon podepsal, by se dnes za svou krátkozrakost měli stydět a omluvit se.

Je nutné dát najevo nesouhlas této republiky celonárodním, všelidovým hlasováním. Na proces iniciovaný vládou, schválený parlamentem a podepsaný prezidentem, není už před parlamentními volbami čas, ale možností, jak se bránit bruselskému diktátu, je stále ještě dost. Všelidové, celonárodní hlasování uspořádané dobrovolníky nebude mít sice právní platnost, ale na té stejně nezáleží. EU již dávno neplní zákony na kterých se sama usnesla. Důležité je, aby se o našem odporu dozvěděla celá Evropa, včetně bruselských samodržících (viz carovo samoděržaví v Rusku), funkcionářů Evropské unie.

V nadcházejících parlamentních volbách by mnozí chtěli uspět. Zde je spolehlivý recept: aby úspěch nějakého nového, nebo i už zavedeného politického uskupení nebyl ve volbách jen průměrný, ale vynikající, musí se stát něco skutečně podstatného, něco co stranu, ať už kteroukoliv, vynese do centra veřejného zájmu. Je potřeba odhodit přílišné, naprosto neproduktivní intelektuálství a spojit se s kýmkoliv, jehož směr odpovídá hlavnímu trendu. Jestliže Zeman říká "Tahle země je naše. Není a ani nemůže být pro všechny", tak je to dobře a je potřeba to citovat, i vzdor tomu a nebo právě proto, že on je autorem. Upejpavé intelektuálství teď není namístě.

Prostě je nutno uspořádat celonárodní hlasování - referendum o nepřijímání islámských běženců. Znovu: ani ve snu mne nenapadá, že bych snad chtěl pro tento projekt laskavé svolení našich poslanců, nebo senátorů. Mám na mysli lidové internetové hlasování, podpořené vydáním a podpisem tištěného prohlášení pro ty, kteří internet nemají.

Pokud opravdu platí, že 80% českého obyvatelstva je proti islámským imigrantům, pak to bude úspěch, byť i jen mediální, ohromný a pomůže vynést organizátory do středu zájmu. Jsem si vědom, že takové hlasování nemá dle zákona právní váhu, ale jako start pro další akce, jako je rozhodování o euru, poslouží velmi dobře.

Spolupracovat nutno se všemi. Musí se jednat, jak říkají rádi v Německu, o Konzertierte Aktion - všichni společně. Stran a spolků, které s eurounijním diktátem nesouhlasí, je v republice dost: ODS, Institut VK, Realisté, Svobodní, Okamura atd. Zároveň je nutno, o této naší snaze, rozhodovat sami o sobě, informovat i zahraničí: Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko - FPÖ.

Je potřeba ukázat našim eurohujerům a bruselským unijním politikům, že hodláme podržet své záležitosti ve vlastních rukou a ne že je přenecháme Bruselu.

Autor: Jindřich Plzák, ČR, 29.9.2017