25. led, 2018

NÁZOR ČTENÁŘE: Tomáš Straka: Nenaznačujte to, řekněte to!

Nenaznačujte, řekněte to...Tak nějak by se dal zjednodušeně (a politicky nekorektně) nazvat program, který podle jistého článku z Los Angeles Times vedl ke snížení počtu znásilnění v tamní studentské komunitě na polovinu. Dlužno říci, že úspěšného. Politicky korektní název toho kurzu ovšem zní „Identifikace sexuální agrese a obrana proti ní.“

Měli bychom si uvědomit, že – jak jsem psal ve svém starším textu o kreativní statistice – v americkém politickokorektním mediálním diskursu je za „znásilnění“, respektive „sexuální násilí“ považován jakýkoliv nevítaný fyzický kontakt mezi mužem a ženou. To zase vede k zvlášť bizarním úpravám pracovních smluv, kdy zaměstnancům je pod pohrůžkou srážek z platu zakazováno např. jeden druhého obejmout v emočně náročné situaci a za vztah na pracovišti – nejen nezávazný románek, ale i opravdový vztah – hrozí vyhazov.

Asi není třeba zdůrazňovat, že tento trend je škodlivý. Je škodlivá kampaň #metoo, umožňující bez soudu ničit životy mužům, kteří se před lety té či oné ženě neobratně či nevhodně dvořili. Stejně, ne-li ještě víc je škodlivá s tím související bagatelizace reálných znásilnění, kdy je použito psychické i fyzické násilí a některé ženy se z takového traumatu nevzpamatují nikdy.

Jenže zkuste si říct, že kvůli #metoo spousta těch ženských hlásí kraviny a nedorozumění, nebo že za půlku toho, čemu říkají znásilnění, si mohou samy – a hned budete mít na krku div ne inkvizici.

Právě proto jsou tak zajímavé výsledky onoho kurzu „Identifikace sexuální agrese“. Ten kurz vedou pochopitelně ženy, feministky. Stejně tak je feministkou psaný první odkazovaný článek. Ženy se v tom kurzu učí, že na party by měly pít jen tolik, kolik zvládnou. A že když už s někým protančily večer a nechaly se líbat, tak nestačí něco naznačovat a čekat, že se muž dovtípí a přestane se o ně snažit – mají mu jasně a srozumitelně říct, že s ním právě teď spát prostě a jednoduše nechtějí. Zkrátka, namísto Robinem Thickem opěvovaných nejasných hranic, které muži tak rádi překračují, mají stanovit hranice pevné a čitelné.

A jaké že výsledky ten kurz nese? Inu, ženy, které tímto kurzem prošly, podle článku zažívají zhruba o padesát procent méně „setkání se sexuální agresí“. Muži, kteří se o něco pokusí nevhod, se totiž s jednoznačně vyjádřeným odmítnutím zpravidla smíří a v nevítané aktivitě nepokračují. Autorky to považují za naprosto zásadní úspěch.

Asi jim nedochází, že tak samy dokázaly, že za příslušných zhruba 50% hlášených incidentů si tím pádem ty ženy opravdu mohly samy.

Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 25.1.2018

Kam dál:

・ defaultní legální disclaimer, upravující vztahy na pracovišti v americké korporaci, který mj. upozorňuje na možnost propuštění za vztah na pracovišti

https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/policies/pages/cms_000534.aspx


・ odkazovaný článek z Los Angeles Times

http://archive.is/iDPt6


・ video Blurred Lines

https://vimeo.com/73851503