10. dub, 2018

NÁZOR ČTENÁŘE: Stará Dobrá ODS

Přední členové ODS by si neměli vyřizovat účty se svými kolegy přes média..

Chtěli bychom se ohradit proti některým tvrzením Miroslavy Němcové, která v rozhovoru pro server Aktuálně.cz velmi nekolegiálně napadá našeho společného stranického kolegu Václava Klause ml. Něco takového považujeme z pohledu zachování vysokého standardu vnitrostranické kultury za nepřípustné.

Odmítáme tvrzení paní poslankyně, podle které Václav Klaus ml. reprezentuje v ODS pouze "marginální proud". Jsme nemile překvapeni tím, že přední poslankyně ODS tímto způsobem veřejně shazuje svého stranického kolegu, který navíc při posledních volbách získal přibližně 6x více preferenčních hlasů než paní Němcová, jenž při minulých volbách přivedla jako volební lídr ODS k hubenému zisku 7,5%.

Je zřejmé, že v ODS se vede mnohdy bouřlivá diskuze o dalším směřování strany a Václav Klaus ml. reprezentuje diametrálně odlišný ideový proud než Miroslava Němcová. To však ale neznamená, že by se zástupci dvou ideově odlišných táborů měli v médiích navzájem atakovat. Paní Němcová svým vyjádřením vysílá neblahé signál o vnitrostranické nevraživosti našim voličům i konkurentům, což je několik měsíců před volbami krajně nezodpovědný krok.

Václav Klaus ml. je řádně zvoleným poslancem za ODS. Proto má naprosto stejné právo vyjadřovat se jménem strany jako paní Němcová. Oba dva naše stranické kolegy plně respektujeme a věříme, že budou moci koexistovat v jedné straně. A toto stanovisko zastáváme i přesto, že ideově můžeme patřit do jiného křídla, než „samozvané hlavní proudy“.

Naše prohlášení jsme se rozhodli koncipovat jako veřejné, abychom vyjádřili nespokojenost s nekolegiálním vyzněním mediálních výstupů některých představitelů ODS. Ostře se vymezujeme proti dehonestaci jiných než mainsteemových stranických názorů a nebo dokonce výzvám k opuštění strany kvůli odlišnému smýšlení.

Pravicovým voličům bychom touto cestou rádi vzkázali, že ideový střet v ODS nadále pokračuje a přislíbili jim, že podnikneme vše proto, aby se ODS vrátila zpátky ke svým původním idejím a oprostila se od aktuálního směřování do "klidného" středu. Současná ODS rozhodně není jen hlasem "nepolitické politiky" Miroslavy Němcové, ale je také hlasem reálné politiky Václava Klause ml.

Zároveň tímto prohlášením apelujeme na ty z našich stranických kolegů, kteří se v posledních letech v důsledku vnitřních i vnějších okolností přestali aktivně podílet na chodu strany a nepřímo a nechtěně se tak spolupodíleli na současném neutěšeném stavu ODS. Respektujeme současné vedení ODS, ale neskrýváme, že nejsme s jeho postoji spokojeni. Bezpochyby nás není jen "několik málo desítek".

Uznáváme samozřejmě, že k potřebné změně kurzu musí dojít demokratickou cestou se souhlasem většinové části členské základny.V příštích měsících naše úsilí patrně vyústí ve vznik ideové platformy. O dalším vývoji vás budeme informovat. Jako loajální členové ODS si nicméně přejeme, aby strana uspěla v blížících se komunálních volbách a doufáme, že na tomto společném cíli se budou podílet všichni členové strany.

Autor: Stará Dobrá ODS, TGM, Praha, ČR, 10.4.2018