5. kvě, 2018

NÁZOR ČTENÁŘE: Pane primátore města Brno & Pane řediteli ND Brno

Pane primátore města, Pane řediteli ND Brno,
 
píši Vám ohledně uvedení hry Naše násilí a vaše násilí. Uvedení takové hry je určitě dobrý počin, měla bych však dvě drobné výhrady. Název by se měl změnit na „Naše zlo je naše zlo“ a děj by měl být následovný:
 
Velká skupina muslimů přijíždí ke břehu Evropy na nafukovacím člunu. Na břehu stojí Ježíš jako jediný, aby bránil zemi svých věřících, jako správný pastýř. Křesťané stojí bázlivě opodál a nikdo se nepostaví po boku Ježíše. Muslimové to vidí a se smíchem se vrhají na Ježíše. Všichni ho hromadně znásilní a pak polomrtvého podřežou. Následně odchází na úřad, aby si požádali o dávky. Plivou směrem ke skupině křesťanů, aby vyjádřili nad nimi své opovržení, že opět zradili svého Spasitele.
 
Nyní se křesťané plíží k Ježíši, fotí si jeho mrtvolu a posílají ty fotky ze svých mobilů na sdělovací sítě. Za chvíli přijíždí policie a zatýká křesťany, protože si dovolili sdílet „fake news“.
 
Muslimové s plnými kapsami peněz vstupují do Muslimské obce v Brně. Rozdávají mírumilovným muslimům zbraně a volají: „ Zostuzovali  a hanobili svého vlastního Spasitele a ten je teď mrtvý! Zase ho zradili a nezaslouží si nic jiného, než také zemřít! Čeká je teď už jen peklo a věčné zatracení! Česko je naše, zabíjejme ty káfiry! Zabíjejte všechny muže! Zabíjejte všechny ženy! Nechte si jen mladé dívky jako sexuální otrokyně! 
 
Nyní všichni se zbraněmi nad hlavou jásají a volají: Džihád ve jménu Alláha! Džihád ve jménu Alláha!
 
Opona padá.
 
Tyto drobné změny umožní divákům, aby si lépe vychutnali Vaši hru. Ta původní verze je málo šokující. Znásilněných žen jsou v Evropě už stovky, možná tisíce, to už je normální.
 
S pozdravem.
 
Autor: Milena Míčová, Doubravice nad Svitavou, ČR, 5.5.2018