13. dub, 2019

NÁZOR ČTENÁŘE: Hlubiny doublethinku

Pirát Ivan Bartoš na svém facebookovém profilu zveřejnil odkaz na zprávu o zadržení Juliana Assange, zakladatele serveru Wikileaks. A pod touto zprávou už zvesela nabíhají komentáře, které Assangovo zadržení odsuzují...
 
Pro pořádek: já si taky nemyslím, že by Assange měl být zadržen. Ale fascinuje mě na tom jiná věc:

Je to týž Ivan Bartoš, který se nedávno zasazoval o zrušení vystoupení "pravicového kriminálníka" Tommyho Robinsona. A případy obou pánů, Assange a Robinsona, jsou si principielně podobné.
 
Oba jsou trnem v oku autoritám, protože sdíleli nepohodlné informace.
Ani u jednoho není jistota, že vše, co nasdíleli, byla pravda - ovšem už podle reakcí autorit je vidět, že u obou byla evidentně pravdivá většina.
Ani jeden není stíhán kvůli samotnému sdílení informací, u obou jsou využívány zástupné důvody.
 
U Robinsona je obvykle vytahován hypotéční podvod (který proběhl, ovšem nezpůsobil žádnou reálnou škodu).
 
U Assange je tím důvodem obvinění ze "znásilnění". Jak ukázala kauza soudce Kavanaugha, falešné obvinění ze znásilnění je v USA nejsnazší cesta, jak zásadně zkomplikovat život libovolnému bílému heterosexuálnímu muži. A vzhledem k tomu, že se ono obvinění objevilo přesně ve chvíli, kdy začalo být "veřejným zájmem" Assange umlčet, pochybnosti o jeho pravdivosti jsou nanejvýš na místě.
 
Robinson je ostrakizován z nóbl společnosti, systematicky očerňován, označován za extrémistu, soustavně na něj útočí média, fyzickými útoky jemu i jeho rodině vyhrožovali muslimové, jejich příznivci i extrémní levice. Robinson sám strávil nějaký čas ve vězení.
 
Assange je rovněž ostrakizován, a rovněž strávil nějaký čas de facto uvězněný na ambasádě. Což je podstatně bezpečnější odnětí osobní svobody, než strčit veřejně známého odpůrce islámu do vězení mezi muslimy; nicméně odnětí svobody to je.
 
Podrobnosti se liší, podstata obou případů je stejná. V obou případech je hlavním problémem sdílení informací, které jsou v rozporu se zájmy mocných. V obou případech je trestem vyřazení z běžného života a permanentní strach.
 
Jak je tedy možné, že Ivan Bartoš, vůdce pirátské strany a "bojovník za svobodný internet" s jedním z těchto mužů souhlasí a proti druhému se vymezuje? 
 
Jediným výraznějším rozdílem je třídní původ obou pánů. Tommy Robinson je původem dělník, se všemi negativy, co to s sebou přináší; jeho příznivci jsou často také dělníci, kteří nejdou pro ránu daleko. (Samotný sklon nejít pro ránu daleko ovšem stěží bude problémem, to by se Bartoš veřejně distancoval i od Antify...)
Julian Assange se vypracoval do střední třídy, a i jeho příznivci jsou na tom o něco lépe, než ti Robinsonovi.
 
Svoboda není svobodou, pokud platí jen pro někoho. Nebo snad Bartoš prosazuje, aby existovaly různé kasty lidí s různými porcemi svobody, jako ve feudální společnosti? Nebo snad prosazuje aby trestné bylo prakticky cokoliv, ovšem trestáni byli pouze lidé, jejichž pohled na svět se liší od toho vládou schváleného?
 
Jinými slovy, naznačuje tím, že on osobně by byl pro zavedení neofeudálního systému, kde dělníci (či přímo nevolníci) mají méně svobod než vyšší třídy společnosti, kde na jejich názoru nezáleží, a kde je s nimi zacházeno hůře už jen proto, kdo jsou; nebo snad že on osobně by nebyl proti zavedení měkké totality, která by nechala na pokoji poslušné ovečky a tvrdě trestala kohokoliv, kdo si dovolí sdílet nepohodlné informace, byť třeba pravdivé?
 
Nebo tím snad chce přímo naznačit, že Piráti sami jsou neofeudální, nebo dokonce prototalitní stranou?
 
Otázky, samé otázky.
 
Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 13.4.2019