6. pro, 2019

NÁZOR ČTENÁŘE: Milion chvilek obsadí hlavní nádraží v Praze

Cestujícím umožníme odjíždět i přijíždět, každému však nabídneme leták, který vysvětlí střet zájmů, bude žádat demisi Andreje Babiše a pozve na další protest...

Spolek Milion chvilek pro demokracii hodlá v úterý 10. prosince zorganizovat další protestní akci proti Andreji Babišovi. V 18:00 začne demonstrace na Václavském náměstí. Po skončení této demonstrace se má uskutečnit průvod na hlavní nádraží v Praze, kde hodlá Milion chvilek obsadit nádražní budovu a se svou politickou agitací obtěžovat cestující.

Citace z FB profilu:

V úterý 10. prosince v 18:00 se proto setkáme v Praze na Václavském náměstí. Po krátkých projevech se vydáme hlasitým pochodem na Hlavní nádraží, které společně na cca jednu hodinu zcela zaplníme transparenty a letáky.

Cestujícím umožníme odjíždět i přijíždět, každému však nabídneme leták, který vysvětlí střet zájmů, bude žádat demisi Andreje Babiše a pozve na další protest. Musíme společně oslovit co nejširší veřejnost. Každý účastník na akci obdrží několik desítek či stovek letáků, které může po akci roznést v okolí svého bydliště. 

Zdroj: 

https://www.facebook.com/events/586942402100081/

Spolek Milion chvilek pro demokracii velmi pravděpodobně nemá povolení na politickou agitaci od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která má ve správě nádražní budovy a koleje. Dle předpisů SŽDC je jakákoliv politická agitace v nádražních budovách bez předchozího povolení zakázána.

Pokud chcete předejít tomuto nepovolenému shromáždění v nádražní budově, napište prosím na tento mail: epodatelna@szdc.cz

Děkujeme za pomoc!

Autor: Lev Bronstein, Praha, ČR, 6.12.2019