NÁZOR ČTENÁŘE

5. říj, 2019

Zemřel Karel Gott. Ale o tom psát nechci. V určitém slova smyslu je to škoda, ale měl svůj věk a všichni lidé jednou umřou. Včetně umělců...

Což nemá vyznít neuctivě, naopak. I nejrůznější angažovaní strážci nejvyšší morálky před Mistrem smekají klobouk. Ostatně, vlastně musí. Úcta k muži, který dokázal oslovit miliony lidí v celé střední Evropě, a to navíc napříč třemi generacemi, je jaksi povinná, i pokud jste vy sami jeho hudbu neměli v oblibě. A je to tak správně. A přece někteří kverulují...

Je to zvláštní druh lidí, ti kritici, kteří vždycky vědí, jak se mají ostatní chovat. Vždy vědí, co jedině má říkat veřejně známá osobnost, slavný sportovec či zpěvák. Jaké má mít názory, na koho se usmívat a s kým si ani ruku nepodat. Zkrátka, jak se chovat v situacích, do nichž se oni sami nikdy nedostanou. Jako by sláva odlidšťovala. Jako by pověst zbavovala práva na vlastní názor, aťsi hloupý, menšinový nebo potrhlý...

Tihle kritici jsou dost často z těch, kteří taky nejlíp vědí, jak by se mělo zacházet s penězi. A zejména jak by s penězi, které ti kritici nikdy mít nebudou, měli zacházet bohatí lidé, kteří si je vydělali. A myslím poctivě vydělali, bez dotací a daňových úniků. Zkrátka, ti kritici, kteří budou horovat dnem i nocí za nové a vyšší daně, protože oni přece umí s penězi zacházet nejlépe...

Ti náčelníci dobrých mravů, líbezní darmopilové a marnojedky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů...

Citace není náhodná. Ve stínu zpráv o odchodu Karla Gotta téměř zaniká zpráva o dalším tažení proti Jaromíru Nohavicovi. Patrně když je třeba zatnout zuby a velebit zesnulého nejslavnějšího zpěváka v zemi, hodí se si aspoň zchladit žáhu na druhém nejslavnějším českém zpěváku a nejlepším písničkáři. Znovu vytahovat jeho vynucenou spolupráci s StB, dost možná i jako pomstu za to, že když vyšla najevo, nekonal pokání dosti okázale, nebo že se nestal hlasatelem Jediných Správných Názorů...

Ale o tom možná jindy. Pro dnešek jen tolik: I umělci jsou lidé. Někdy citliví a mravní, jindy zas hrubiánští a zpustlí, někteří zpívají pro davy a jiní jen kolemjdoucím, někteří do své tvorby vtělují své ideály a jiným jde hlavně o peníze... Zkrátka jsou to jen lidé. A světe div se, kvalita jejich tvorby v nejmenším nesouvisí s tím, jak mravný byl jejich život a jak sveřepé bylo jejich politické zacílení. A stejně jako Karel Gott se nestal po podpisu anticharty o nic horším zpěvákem, ani Nohavicovy texty nemají o nic menší hloubku jen proto, že pod nátlakem vypovídal na StB.

P.S.:
Nevím jak vy, ale když vezmu v úvahu, jak obvykle vypadá tvorba ideologicky správně orientovaných umělců s čistým morálním profilem... nemohu se zbavit dojmu, že u řady z nich je onen čistý morální profil a ideologická orientace tím nejcennějším, co mají.
Zkrátka, soudíte-li umění, netahejte do toho politiku. Škodili byste v první řadě sami sobě, přišli byste o spoustu zajímavých děl; ale pokud je váš ideologický zápal dostatečný, dost možná i svému okolí. Konečně, kam to může dotáhnout průměrný mazal, který namísto poctivé umělecké tvorby začal dbát o čistotu ideologie, nám už historie ukázala.

Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 5.10.2019

Zdroj:

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nohavicu-kvuli-stb-nechteji-na-megakoncert-k-vyroci-republiky-40298482


 

 

29. zář, 2019
Existuje mnoho různých politických orientací. Nejhlasitější politickou skupinou dneška je takzvaná liberální levice...
 
Je bezpochyby výhodné do ní patřit, v lepší společnosti začíná být zvolna nepřípustné přihlásit se k pravicovému smýšlení, není-li zároveň progresivně-liberální, nebo ke konzervativnímu smýšlení vůbec. Nejlepší je ovšem být přímo progresivní liberální levičák. A jste jím? To vám ukáže náš test. Budete konfrontováni s různými tvrzeními, se kterými můžete a nemusíte souhlasit.
 
1. Julian Assange přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod
koberec. Zasluhuje Nobelovu cenu za mír. Tommy Robinson rovněž přinesl veřejnosti informace o kauzách, které by jinak byly zameteny pod koberec. Zasluhuje zavřít, až zčerná.
Souhlas s oběma tvrzeními – 2 body
Souhlas pouze s druhým tvrzením – 1 bod
Souhlas pouze s prvním tvrzením – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -1 bod
 
2. Názory, s nimiž souhlasím, jsou samostatné názory inteligentních lidí, i pokud se prokáže, že je platí George Soros. Názory, s nimiž nesouhlasím, jsou Putinova propaganda psaná ruskými trolly, i pokud se prokáže, že jejich pisatel nikdy nedostal od Kremlu ani jeden pokyn a ani jeden rubl.
Souhlas – 2 body
Souhlas s jedním nebo druhým tvrzením – 1 bod
Nesouhlas - 0 bodů
 
3. Nejsem rasista, věřím, že lidé všech barev mají stejnou hodnotu. Jen ti bílí jsou horší.
Úplný souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
4. Nejsem sexista, veřím, že ženy jsou stejně hodnotné jako muži. Proto ženy potřebují být
zvýhodňovány. Ne, existuje více než dvě pohlaví, a zvýhodnění si zaslouží všichni kromě mužů – 3 body
Souhlasím – 2 body
Souhlasím pouze s první větou – 1 bod
Souhlasím pouze s druhou větou – 0 bodů
Úplný nesouhlas - -2 body
 
5. Znásilnění je těžký zločin, který by měl být tvrdě trestán. Není třeba použít násilí, aby došlo ke znásilnění. Znásilněním je cokoli, co žena za znásilnění považuje.
Plný souhlas – 3 body
Souhlas s prvními dvěma větami – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Zcela nesouhlasím - -2 body
 
6. Základem euroamerické civilizace je oddělení církve od státu. Díky němu je možné dělat si
legraci z náboženství, nebo náboženství veřejně kritizovat. Kromě judaismu. A kromě islámu.
Zcela souhlasím – 2 body
Islám bych nekritizoval, judaismus ano – 1 bod
Kritizoval bych všechna náboženství bez rozdílu – 0 bodů
Nekritizoval bych žádné náboženství – 0 bodů
Islám bych kritizoval, judaismus ne – -1 bod
 
7. Jestliže člověk spáchá zločin pod vlivem náboženství, měl by být souzen mírněji.
Ano, jde-li o islám – 3 body
Ano – 2 body
Ne – 0 bodů
Ne, měl by dostat tvrdší trest bez ohledu na náboženství - -1 bod
Ne, pokud je muslim, měl by dostat tvrdší trest - -3 body
 
8. Věřící zločinci nebo zločinci z řad imigrantů by měli být souzeni v kontextu kultury, v níž
vyrůstali, namísto kultury, v níž zločin spáchali.
Ano – 2 body
Ne, zákon platí pro všechny – 0 bodů
 
9. Neexistuje rozdíl mezi válečným uprchlíkem a ekonomickým migrantem.
Souhlasím – 2 body
Rozdíl existuje, ale je třeba pomáhat oběma skupinám – 1 bod
Rozdíl existuje, a je třeba pomáhat pouze válečným uprchlíkům – 0 bodů
Rozdíl mě nezajímá, pomáhat nechci ani jedněm - -2 body
 
10. Konzervativně smýšlející lidé jsou pro budoucnost světa horšími nepřáteli, než neonacisté.
Souhlasím – 3 body
Nevidím rozdíl mezi těmito dvěma skupinami – 2 body
S konzervativci nesouhlasím, ale fašisté jsou nebezpečnější – 1 bod
Konzervativní názory jsou platnou součástí diskuse – 0 bodů
Sám jsem konzervativec - -1 bod
Sám jsem neonacista - -3 body
 
11. Jestliže nějaký produkt či službu považuji za amorální, neekologický nebo jinak potenciálně škodlivý...
...chci to zakázat – 2 body
...chci to regulovat zákonem a vysoce zdanit – 1 bod
...nebudu si to kupovat – 0 bodů
 
12. Změna klimatu je závážný problém. Důležitou součástí jeho řešení je zvýšit stávající daně a
zavést nové.
Souhlas – 2 body
Souhlas pouze s první větou – 0 bodů
Nesouhlas – -2 body
 
13. Namísto starých profesorů, kteří chodí učit na univerzitu, je vhodné naslouchat mladé dívce, která nechodí studovat na střední školu.
Souhlas – 2 body
Nesouhlas – 0 bodů
 
14. Je důležitější „stávkovat za klima“, než pro klima reálně něco udělat.
Souhlas – 3 body
Stávky jsou stejně důležité, jako reálná činnost – 2 body
Reálná činnost je důležitější, ale stávky jsou taky potřeba – 1 bod
Reálná činnost je důležitá, stávky jsou úplně k ničemu – 0 bodů
Klima není potřeba řešit - -2 body
 
15. Je špatné upozorňovat na rizika, která Evropě přináší neřízená migrace lidí z Afriky, protože vyvoláváním strachu se problém nevyřeší. Zároveň je bytostně nutné vyvolávat strach z klimatické změny, protože bez upozorňování na rizika, která tato změna přináší, se ten problém nevyřeší.
Souhlasím – 2 body
Nesouhlasím, situace jsou podobné – 0 bodů
Nesouhlasím, uprchlíci jsou problém, klima není - -2 body
Vyhodnocení:
>30 bodů: Gratulujeme! Jste skutečný levicový liberál moderního střihu! Před logikou dáváte
přednost emocím, názorové oponenty považujete za vtělení všeho zla, a dobrý úmysl je pro vás
důležitější, než dobrý výsledek. Konečně, pokud se dočkáte toho, jak nějaký váš dobrý úmysl
způsobí víc škody než užitku, jistě dokážete najít někoho, na koho půjde svalit vinu za nezdar.
21-30 bodů: Zjevně vám to politicky myslí, ale máte ještě mezery. Jste-li konfrontováni se zjevným nesmyslem, míváte tendenci si všimnout, že jde o nesmysl a nejásáte tak nadšeně, jak se sluší a patří. Přesto i vy se svými názory budete v tzv. lepší společnosti jistě excelovat.
11-20 bodů: Příliš přemýšlíte a málo se necháváte unést emocemi. Pravděpodobně jste příliš
vzdělaní, nebo máte několik vyhraněných názorů, vybočujících z kánonu moderní doby. A nebo
zkrátka nejste v nitru přesvědčenými levičáky. Váš úspěch bude záviset na tom, komu dáte své
politické smýšlení najevo, a komu ne. Zkrátka, jestli se dokážete držet v pozadí, jestli dokážete dostatečně věrohodně předstírat, nebo jestli vás angažovanější kolegové časem označí za zrádce a nepřítele.
0-10 bodů: Ajaj. Vždyť vy snad nejste levicový liberál, dost možná ani levičák jako takový. Jistě, třeba se na něčem s levicí shodnete, ale v nitru vás to táhne spíš ke konzervativismu. A to je zlé, to je moc zlé. Konzervativce považuje nová levice za nejhorší nepřátele, protože kromě emotivních výkřiků obvykle zvládají vést diskusi i pomocí logických argumentů, často dokonce podložených ověřenými fakty. A logických argumentů se nová levice bojí jako čert kříže a snaží se je umlčet za každou cenu. Na druhou stranu, pravděpodobně máte celkem umírněné názory, a pokud je mezi nimi i nějaký extrémnější, není ve vás zakořeněn tak hluboce, aby vám bránil v normálním životu, dokud budete držet hubu a krok.
-10-0 bodů: Vy nebudete levičák, a test jste si dělal pro zábavu. Vaše názory jsou rozhodně
pravicové, a dost z nich je v moderním eko-levicovém diskursu nepohodlných. Pravděpodobně už jste kvůli nim několikrát narazili... a pokud se nenaučíte je držet na uzdě, zaděláváte si na problémy do budoucna.
<-10 bodů: Pane, vy jste magor. Kromě evidentního pravičáctví s úkroky do extrémismu to taky dost pravděpodobně nemáte v hlavě tak úplně v pořádku – a ještě se nestydíte to dát najevo. Berte tedy tenhle test jako varování před problémy, které by vás mohly čekat
 
Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 29.9.2019
17. zář, 2019

Muže, jehož otec se na jejich budování jako velvyslanec jistě podílel a tak lépe než kdokoliv jiný ví, jakého úsilí a finančních prostředků v řádu desítek milionů korun stálo zachovat důstojnou památku lidem, kteří padli a skutečně nemají důvod být v té zemi oslavováni jako hrdinové?

Tomáš Garrigue Masaryk byl president Osvoboditel. Bez přispění Československých legií by měl obnovení naší národní nezávislosti s Benešem a Štefánikem mnohem obtížnější. Před sto lety vrcholily v dalekých sibiřských končinách boje našich legionářů. Byli donuceni bojovat proti bolševikům, kteří, vázaní podmínkami Leninovy brestlitevské kapitulace vůči Německu, bránili jejich evakuaci do Vladivostoku a společně s propouštěnými německými a rakouskými zajatci představovali pro naše legionáře závažnou hrozbu. Legie proto byly nuceny svést v závěru 1. sv. války a během ruské občanské války mnoho bitev. Jen na území Ruska tak máme přes čtyři tisícovky padlých československých vojáků, řádově vice než v legiích italských nebo francouzských. Jejich těla jsou pohřbena na nejrůznějších místech Povolží, na Urale a podél Transsibiřské magistrály. Někde jejich hroby a pomníčky nepřežily dekády Sovětského svazu, kdy byli českoslovenští legionáři, hanlivě Sověty přezdívaní “Běločeši”, označováni za vrahy a nepřátele. Jinde přežily a na mnoha místech jsou ve spolupráci českého ministerstva obrany, Československé obce legionářské a ruských úřadů (opravdu) hroby obnovovány a je zvelebováno jejich okolí. Děje se tak na základě mezistátní smlouvy, která obě strany zavazuje o svoje válečné hroby a památníky pečovat a chránit je. V některých ruských městech místní úřady kladou obnovování československých pomníků odpor, známým příkladem je například povolžská Samara. V takových případech česká strana argumentuje tím, že my svoje smluvní povinnosti plníme a o ruské vojenské memoriály příkladně pečujeme.

Bohužel, o tento pádný argument nás nyní připravil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který si ve snaze se zviditelnit energicky vyšlápl na pomník sovětského maršála Ivana Koněva. Možná tím u některých voličů získá sympatie, ale cenou za to jsou škody, které tím napáchá na hrobech našich padlých v Rusku. Celá kauza, a zejména emotivní projev Ondřeje Koláře, který vyvrcholil rozhodnutím pomník odstranit, byly široce medializovány u nás i v Rusku. Nyní budeme Rusům těžko vymlouvat, že se nesnažíme přepisovat historii a odstraňovat připomínky obětí, které za naše osvobození přinesli jejich předkové.

Naši legionáři byli pro Rusko spíš okupanti než cokoliv jiného a jejich hroby rozhodně nejsou nadšeně vítány. Přesto nám dovolují jejich památku důstojně uctít způsobem dojednaným mezinárodní smlouvou. Nezpochybňujme to. Nestojí to za to.

Autor: Jana Marková, Mladá Boleslav, ČR, 17.9.2019

Zdroj:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3623873357626609&set=a.546535752027067&type=3&theater


 

 

15. zář, 2019

V posledních dnech se v Česku docela dost řeší přechylování ženských příjmení. Z mediálního pokrytí se až zdá, že jiné téma není důležité, "-ová" a "ne-ová" zastínily dokonce i kauzu Čapí Hnízdo...

Je třeba vyzvednout obětavou práci našich novinářů, kteří dnem i nocí pracují na zajištění objektivních informací. Zejména Rádio Wave, které cílí na nejmladší, a proto má v popisu práce se jakékoliv ideologické náplni vyhýbat, tento úkol plní na výbornou. V této náročné terénní reportáži (https://wave.rozhlas.cz/jazyk-hluboce-ovlivnuje-nase-mysleni-a-pohled-na-svet-rika-lingvistka-anna-8075275) vyzpovídali řadu náhodných lidí "z ulice" na téma, co si myslí o přechylování a výsledky jsou jednoznačné: Většina náhodně vybraných chodců je proti. A je nepochybně jen náhoda, že většina oněch chodců - a vlastně všichni, kdo jsou proti přechylování - je, nebo donedávna byla studenty FAMU, a aktivně se hlásí k nové levici...

Autor: Tomáš Straka, Praha, ČR, 15.9.2019

Zdroj:
7. zář, 2019

Skutečný důvod, proč Koněv musí být odstraněn ?

Zapomeňte na ideologické půtky mezi pražskou kavárnou na jedné straně a vlastenci a komunisty na straně druhé. Zapomeňte na velkohubá prohlášení Ondřeje Koláře o ruských trollech. Všechno je to jen stafáž, která má za cíl zakrýt něco mnohem horšího.

Již v roce 2006 vznikl projekt, který předpokládá stavbu podzemních garáží právě v místě pomníku maršála Koněva, na náměstí Interbrigády. Tento projekt není mrtvý. Potvrdil to sám Ondřej Kolář v rozhovoru pro Český rozhlas. Lze se tedy domnívat, že hysterie kolem pomníku maršála Koněva byla vyvolána právě kvůli tomu, aby pomník ustoupil podzemním garážím.

Výstavba podzemních garáží by zřejmě zlikvidovala i velkou část parku na náměstí Interbrigády. Praha by tak přišla o další kus zeleně.

Důkazy:

Rozhovor Ondřeje Koláře pro Český rozhlas, kde se zmínil o podzemních garážích: 

https://youtu.be/KPuy5BYaMC8 

Technický výkres chystaných podzemních garáží: 

http://vhe.cz/node/103

Ve čtvrtek 12. září v 10:00 se bude před radnicí Prahy 6 konat demonstrace za zachování pomníku maršála Koněva.

Radnice Prahy 6 se nachází na adrese Československé armády 601/23. Mezitím můžete napsat svůj názor starostovi: starosta@praha6.cz

Autor Lev Bronstein, Praha, ČR, 7.9.2019