3. lis, 2017

HRDÝ ČECHÁČEK: TOHLE ŽERU!

Kandidát na prezidenta ČR Jiří Drahoš, dnes odevzdal 142 tisíc podpisů, které ho opravňují k tomu, aby mohl kandidovat na prezidenta. (potřeba je 50 tisíc ověřených podpisů). Řekl, že do toho jde, aby vyhrál, že chce spojovat a nerozdělovat a reprezentovat v zahraničí. Chce sloužit naší zemi, bojovat za lepší Evropu, a že bezpečnost a prosperitu můžeme zajistit jen s podporou našich spojenců. V roce 1968 existoval také takový smělý kandidát na prezidenta, byl jím Čestmír Císař, nebyl oficiálním kandidátem, ale části tehdejších reformních komunistů se jako možný kandidát líbit, ponejvíce se líbil hlavně Čestmíru Císaři. Je vtipné, že Drahoš & Císař, jsou si podobní nejen tím, že se jim oběma líbila / líbí ta pozice "kandidát na prezidenta", ale i podoba fyzická, v neposlední řadě podoba toho, že oba dva neměli nikdy co pořádně říct. Jak víme, Císař se prezidentem nakonec nestal, a ani na něj nekandidoval. Po roce 1970 byl vyloučen z KSČ, a pracoval v památkové péči. Milé na tom bylo, že pracoval v archivu správy Pražského hradu. Takže se na ten "hrad", nakonec přece jen dostal...

Menšinová vláda bez důvěry děsí naše liberální demokraty. Jestli nakonec taková vznikne, a jak dlouho bude vládnout, se teprve uvidí. Zajímavé je, kdo a jak se k tomu vyjadřuje. Například šéf Ústavního soudu Rychetský řekl, že by měl Zeman jednat bezodkladně, nicméně pokud by vláda neprošla ani na třetí pokus, není to už zodpovědnost prezidenta, ale sněmovny, za jak dlouho se rozpustí. K tomu je, ale potřeba třípětinová většina poslanců, což je 120 hlasů. Šéf odborářů Středula, zase řekl, že v menšinové vládě bez důvěry, bude, mít tripartita větší slovo než ve vládách stabilních...

Na ČT 24 řešili Katalánsko, nějaký politolog řekl, že postup Španělska je v pořádku, a že srovnávání s rozpadem Jugoslávie, je liché. Prý existovala federace Jugoslávců jen na papíře, stejně jako ta Československá, a proto měli Slovinci nebo Chorvati právo se odtrhnout. Nicméně Španělsko a také EU jsou demokratické, takže Katalánci, na tom nejsou tak zle, a měli by se podřídit. Jak demokratické...

Autor: TGM, Praha, ČR, 3.11.2017