2. dub, 2018

MONIKA PILLONI: Papež František umýval nohy islámských vězňů & nezaměstnané přirovnával k teroristům

Papež na „Zelený čtvrtek“ opět zahrál nechutnou frašku a myl a líbal nohy vězňů v Římské věznici. Na pre-synodě 19. března hlásal znepokojující fráze o islámských teroristech: „Jsou chudí ... alespoň mají proč žít a měsíční mzdu"...
 
Papež František umýval nohy islámských vězňů ve věznici Regina Coeli v Římě Novinář freelance, Gianluca Veneziani o papežově akci publikoval v jednom z nejprodávanějších tištěných deníků Libero quotidiano velmi rozsáhlý článek. Jeho názor sdílí většina Italů.
 
Gianluca Veneziani napsal:
 
Místo abychom jim umývali nohy, tak bychom se měli postarat o to, aby se nám pod ty nohy nepletli. Je to další svědectví našeho podvolení, nebo lépe řečeno „padnutí na kolena“ před muslimy.
 
Je to o to více zdrcující, když se to děje u příležitosti křesťanského svátku a kdybychom se chtěli vyjádřit na adresu jistých jednotlivců s použitím eufemismu, tak to opravdu nejsou žádní svatoušci.
 
Dále pokračuje Venezianiho text takto:
 
Papež však přehlíží tyto rozpory a u příležitosti tradiční mše na památku Poslední večeře Ježíšovy na Zelený čtvrtek navštívil věznici Regina Coeli pro tradiční obřad mytí nohou 12ti vězňů, z nichž 8 jsou cizinci a 2 jsou muslimského vyznání.
 
V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto
I když se papež cítí být „knězem ulice - blízko k poslednímu“... tak i přesto se nechápe důvod, který vede nejvyššího představitele katolické církve k tomu, aby vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.
 
Ježíš umyl nohy svým učedníkům, kteří byli všichni Židé a budoucí křesťanští svědci. Stal se „pokorný mezi pokornými“ a z toho plynoucí ponaučení „poslední budou první“ bylo myšleno v rámci metafyziky a rozhodně ne z hlediska sociálního vykoupení či kulturní integrace.
 
Autor článku v Libero pokračuje:
 
Tudíž je nad jakékoliv chápání, proč by měl papež klečet před muslimy, kteří velmi často, skončí ve vězení pro podezření z terorismu nebo se ve vězení radikalizují. Islamisté zatčeni v posledních dnech v Itálii, toužili „podříznout hrdlo nevěřících“ a „odříznout nevěřícím genitálie“ ... šíří nenávistné projevy a pobídky k mučení křesťanů a jejich ukřižování, jako se to stalo s Kristem.
 
Tito muslimové by si v životě neuměli představit, že by si klekli před oltářem a udělali si znamení kříže a nebo alespoň respektovali naší víru a naše právo věřit v jiného Boha. Ve skutečnosti, nás chtějí rozdrtit pod nohama a „odříznout ruce a nohy nevěřícím“, tak jak je uvedeno v Koránu. Velikonoce by chtěli nahradit za jejich svátky ... místo našeho „Kristus vstal z mrtvých“ by se pak říkalo pouze „Alláh je velký.“
 
Snad bychom se brzy mohli začít i omlouvat, že si dovolujeme v Itálii, nebo už skoro v Italistánu, slavit Velikonoce. Dokonce dovolíme, aby naše nejvyšší duchovní autorita, papež, učinila toto gesto podřízenosti.
 
Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství, i když víme, že tato jeho komportementální logika, by měla vyjádřit záměr ukázat naši ochotu dialogu ve srovnání s jinými kulturami a náboženstvími ... způsob, jak si získat jejich sympatie, uklidnit je, sbratřit se s nimi a získat jejich benevolenci tím, že jim nabídneme naše milosrdenství ...
 
Toto papežovo chování má naprosto opačný účinek, píše Veneziani:
Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám ji odříznout; až budeme křehcí a poddajní, tím více se staneme citlivými cíli.
 
Naopak by to chtělo triumfální a militantní křesťanství, alespoň v duchovním smyslu, schopné čelit islamistické hrozbě; přesvědčení, že se opět stane podstatou a horizontem naší civilizace, cement mezi lidmi a jejich společným průvodcem - kořenem a osudem Evropy. Teprve potom můžeme proměnit Velký pátek našeho mučednictví (a mnoha křesťanů zavražděných na Středním východě), ve Velikonoční svátek Kristova vzkříšení. Oznámením že Kristus je vzkříšen a vstal z mrtvých a, jen díky němu, může být znovu zrozena naše umírající západní civilizace, včetně katolické církve.
 
Další názor papeže Františka nechal italskou veřejnost opět „paf“
„Co udělá mladý nezaměstnaný? Spáchá sebevraždu, je z něho rebel, nebo si sedne do letadla a jde do města, které nechci jmenovat, aby narukoval k ISIS nebo k dalšímu z těchto bojových hnutí, alespoň má smysl žít a bude mít měsíční mzdu ".
Takže cca 40% celková mladická nezaměstnanost v itálii plodí teroristy? Italská nezaměstnaná mládež se přirovnává k teroristům, kteří najdou smysl života a výplatu u ISIS ?
 
Neřekl to Alessandro Di Battista z Hnutí 5 hvězd, podle něhož je třeba s teroristy jednat, ale papež František.
 
Papežovo vyjádření slyšelo 300 mladých lidí shromážděných v pondělí 19. března ve Vatikánu na pre-synodě, tedy na přípravném setkání na říjnovou synodu o mladých, víře a rozlišování povolání.
 
Jak poukazuje deník il Tempo, papežův názor mimo to, že je velmi zarážející, dokonce spadá do klišé „pauperismu“ o teroristovi, který se jím stane následkem života v strádání a beznaději.
 
Špatně: zpráva Světové banky z roku 2016 poukázala na to, že rekruti ISIS jsou ve skutečnosti na vyšší společenské úrovni, než jejich krajani, kteří se nerozhodnou narukovat. Téměř 70% islámských bojovníků má alespoň středoškolský diplom, 25% vysokou školu a většina z nich byla před narukováním zaměstnaná.
 
V deníku Libero quotidiano běží sondáž. Otázka zní:
Myslíte si, že církev ovlivňuje politická rozhodnutí vlády?
31.03.2018 v 18:34 hod. si 75,8% čtenářů myslí, že ANO.
 
Autor: Monika Pilloni, Itálie, TGM, Praha, ČR, 2.4.2018
 
Zdroj:
 
PrintSc z deníku il Tempo. Název článku: Zavraždění a pronásledováni, Velikonoce na krvi křesťanů