19. dub, 2018

MONIKA PILLONI: Tomahawk se nepoužívá při útoku na chem. objekty

Pokračování: Sýrie, proč se po náletech neobjevil toxický mrak a jak a s čím se útočí na chemickou nebo biologickou strukturu. Analytik Franco Iacch a instruktor taktické medicíny pro polici na mezinárodní úrovni Marco Filippi.b

Pokračování: akreditovaný analytik u ministerstva obrany Franco Iacch a jeho článek v il Giornale. První část zde:

https://pilloni.blog.idnes.cz/blog/blog.aspx?c=658928&x=socialky_facebook_c

Definice: co je chemická zbraň

Termín chemická zbraň se aplikuje na jakékoli toxické látky a její prekurzory, které mohou způsobit smrt, zranění, dočasné postižení nebo smyslové podráždění. Střelivo nebo jiná dodací zařízení určená k uvolňování chemikálií, ať už jsou plná nebo prázdná, jsou také považována za zbraně. Toxický chemický systém a systém podávání mohou být uloženy odděleně. V případě binárního střeliva může být neletální chemická látka účinně uložena uvnitř munice a následně smíšena s druhou. Vše co je specificky navrženo nebo určeno k použití v přímém spojení s uvolněním chemické látky za účelem způsobit smrt nebo poškození, je samo o sobě považováno za zbraň.

Jak aktivovat chemickou zbraň?
Jak aktivovat chemickou zbraň vysvětluje expert Marco Filippi, instruktor taktické medicíny pro policejní oddělení v Itálii i v zahraničí.

Většina chemických zbraní jsou binární nebo dvousložkové. Aktivují se, když se dva prekurzory chemicky smíchají. To zaručuje bezpečnost skladování, přepravy, používání a vyšší úroveň bezpečnosti na straně držitele. Zařízení obsahuje dispersal devices, které aktivují zbraň, uloženi do poslední chvíle ve velkém množství jako prekurzory chemické látky určené k rafinaci a vloženy do systému pro podání. Většina chemických zbraní tepelně poháněných při velmi vysokých teplotách (požár po bombardování) se částečně deaktivuje. To se liší v případě chlórového plynu. Eventuální strike na velká depozita chloru by způsobil jak okolní rozptýlení, tak požár. V tomto posledním případě bychom viděli toxický oblak velkých rozměrů. Je třeba poznamenat, že výzkumná střediska jakéhokoli druhu uchovávají extrémně omezená množství komponentů a hotových výrobků jak z bezpečnostních důvodů, tak z čistě infrastrukturního hlediska, a to z nutnosti mít důležité sklady, reakční pece, nádrže. Výjimkou jsou výzkumná centra spojená s ropnými a petrochemickými nebo obdobnými závody, kde se výzkum uskutečňuje v rámci výrobních závodů. Žádná z dotčených míst však nebyla tohoto druhu.

Útok na chemickou nebo biologickou strukturu

Standardní útokový plán
Společné útočné síly spustily 105 zbraňových systémů. Cílový proces zahrnoval konkrétní úsilí ke zmírnění vedlejších škod způsobených uvolňováním chemických látek. Spojené státy vypustili 69 raket s plochou dráhou letu a 19 JASSM (přesná křižující střela vytvořená pro útoky proti těžce, středně i slabě chráněným cílům a proti plošným cílům). Pro Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM )to byl křest ohněm. Britové vypustili osm střel Storm Shadow z platformy Tornado a Typhoon. Francouzi nakonec vypustili tři rakety SCALP z fregaty ve Středomoří a dalších devět ze stíhacích letounů Rafale. Oficiální údaje z Pentagonu potvrzují, že množství chemických látek v posstižených zařízeních, pokud tam vůbec něco bylo, nebylo relevantní. Toto prohlášení je kompatibilní s použitým zbraňovým systémem. Proti skladu zbrani hromadného ničení by Spojené státy musely nezbytně používat jiné systémy, rozhodně ne Tomahawk.

Prompt Agent Defeat Pentagonu

Aby Pentagon neutralizoval chemické a biologické zbraně bez vedlejších škod, používá specifické prostředky vyvinuté agenturou Defense Threat Reduction Agency. Zbraňový systém Blu-119 / B Crash PAD (Prompt Agent Defeat) byl vyvinut v roce 2002 s cílem zajistit kapacitu pro rychlou reakci na podporu operace Iraqi Freedom v roce 2003. Jedná se o tisícikilovou bombu Mk 84, která má uvnitř 190 kg bílého fosforu a 65 kg vysoko potenciállní výbušninu PBX-109 . Fragmentace výbuchu proniká do kontejnerů s chemikáliemi, zatímco fosfor, kvůli vysokým teplotám, neutralizuje látku. Crash PAD se obvykle používá proti měkkým cílům. BLU-119 / B Shredder je založena na bunker-buster BLU-109 a je výslovně určena pro vytvrzené nebo podzemní cíle. Váhou 907 kg může proniknout až 1,8 metru do železobetonu. BLU-119 / B je kombinovaná s laserovým naváděcím systémem Raywayon Paveway III

Přetrvávající termitický mrak

Problém při zasažení depozitu zbraní hromadného ničení se systémy s vysokým potenciálem je pravděpodobné rozptýlení na velké ploše. Fosfor, kromě toho, že je neuvěřitelně těkavý, je velmi toxický. Možným řešením je směs termitu a oxidu kovu, který hoří při vysokých teplotách. Termitová směs dosahuje vyšších teplot než fosfor a po delší dobu vytváří méně přetlaku. Je proto navržena tak, aby omezila šíření chemické látky na postižené oblasti. Dalším systémem založeným na termitickém vývoji je HAMMER, což je zkratka názvu Heated And Mobile Munitions Employing Rockets, určena k uvolnění stovek rozžhavených skořepin a zničení ložisek umístěných hluboko v zemi. Zapalovací kinetická soustava by připravila k odpálení 907 kilovou BLU-109B. HAMMER by byl aktivován pouze ve hloubce, aby nedošlo k rozptýlení chemických nebo biologických látek, které by měl zničit.

Autor: Monika Pilloni, Itálie, 19.4.2018

Zdroj:

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/siria-perch-non-stata-rilevata-alcuna-nube-tossica-1515985.html

https://pilloni.blog.idnes.cz/blog/blog.aspx?c=659108&x=socialky_facebook_c