31. pro, 2017

DĚJINY OKEM ALTRIGHT: Machna Chátra Průserářů

Jsou to 802 roky od doby, kdy anglický král Jan Bezzemek na nátlak nespokojených šlechticů přijal nechvalně známý dokument „Magna Charta Libertatum“. Tento dokument byl počátkem nešťastné instituce středověkého parlamentarismu, která v důsledku připravil o život desetitisíce lidí v občanských válkách. Přestože dokument obsahoval řadu dobrých prvků zejména ve vztahu k městům, buržoazii, lichvě a právům mužů na ochranu před svévolí panovníka, na druhou stranu umožňoval vznik raných parlamentních institucí, které začaly žvanit do toho, po čem jim nic nebylo. A jak se říká, s jídlem roste chuť a panovník byl časem nucen více a více ustupovat do pozadí.

Začal se rozvíjet parlamentarismus, ve kterém nabývala na síle moc zájmových skupin a nikoliv prostého lidu, který byl dál odírán. Tedy „Magna Charta Libertatum“ byla svobodou jen pro vznešené a vzdělané elity, jako je tomu dnes. Není náhodou, že první politické strany, když nepočítáme římské Populáry a Optimáty, vznikly právě v Anglii, kterou začaly zevnitř rozežírat jako rakovina.

Z tohoto parlamentarismu se vyvinul systém politických stran a z nich vzešla partokracie, která dnes ovládá západní společnosti i naši zem a uvrhává nás do okovů neomarxismu, elitářství a snobství. Dnes už není možné zavrhnout koncept parlamentu, ale musíme ho reformovat, aby byl očištěn od elitářství a vlivu stranických sekretariátů a oligarchů.

Proto je nutné zavést vládu silných mužů podpořenou přímou demokracií, kterou zprostředkují naši občané, zaměstnanci, obchodníci, živnostníci, farmáři, střední stav, dělníci, lékaři, inženýři a další producenti hodnot a rozvoje společnosti. Jen tak překonáme temné dědictví „Magna Charta Libertatum“ a vytvoříme dokonalý kompromis mezi mocí zákonodárnou a výkonnou.

Přebíráme z „Magna Charta Libertatum“ její ekonomické svobody, důraz na města a buržoazii, svobodu jednotlivým územím a ochranu svobodných občanů, ale odmítáme se klanět modle parlamentů, tak jak je dnes fetišizovaná pravdoláskaři. Musíme zahájit demokratickou reformaci parlamentních institucí, která přinese svobodu a práva občanům. Takovou reformaci, jaká je v Polsku a v Maďarsku a teď nově i v Rakousku!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 31.12.2017