8. kvě, 2018

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: 73 let od osvobození!

Uveřejňujeme tento článek u příležitosti 73. výročí osvobození Československa Rudou
armádou a západními spojenci...

Před 73 lety byl československý, a zejména český, moravský a slezský národ zachráněn, před germanizací, deportacemi a masovým vražděním z rukou německých okupantů. Před 73 lety navíc začal konec společného soužití Čechů a Němců, které se ukázalo pod tíhou německé arogance a rozpínavosti jako neudržitelné.

Osvobození naší země začalo 10. března, když Rudá armáda s rumunskými spojenci zahájila
postup z Bratislavy a Ostravska na zbytek naší země. Útok vedl 1. ukrajinský front maršála Ivana Koněva. Rumunská vojska vedl generál Atanasiu, Poláky generál Świerczewski a Američany generál Patton. Československý odboj Karel Klapálek. Do bojů se přimíchali i ruští kolaboranti z Ruské osvobozenecké armády a německá vojska vedl „Krvavý Ferdinand“ maršál Schorner, podporovaný maďarskými oddíly.

Od poloviny dubna začala západní Čechy obsazovat americká armáda v čele s generálem
Pattonem, doprovázena belgickým střeleckým praporem, o jehož účasti se moc neví. Američané osvobodili Čechy, až na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice, kde byl jejich postup zastaven na základě spojeneckých dohod, čímž bylo v dlouhodobém horizontu Československo zachráněno i před liberální demokracií, a to vzdor dobrým úmyslům generála Pattona pomoci Praze a jejím povstalcům v boji s německými okupanty.

25. března začala „Bratislavsko-brněnská operace“ maršála Malinovského proti brněnským
německým jednotkám. Generálové Jeremenko, Petrov, Moskalenko a Grečko s podporou
československých jednotek generála Svobody mezitím osvobodili Ostravu. Boje a osvobozování se urychlilo s povstáním československého národa proti německé okupaci.

Události povstání doprovázela řada masakru ze strany německých okupantů, o kterých se
z důvodů politické korektnosti dnes mlčí. Uvádíme je zde. 53 českých zajatců bylo povražděno na Masarykově nádraží v den kapitulace Německa. 44 českých a bulharských civilistů povraždili oddíly SA, protiletecké obrany a SS na Pražačce. Nejmladší oběti bylo 19 let. 6. května 1945 ve Velkém Meziříčí došlo k masakru 58 civilistů ze strany ustupujících německých jednotek. V den kapitulace německé jednotky vypálily vesnici Konětopy. Týž den bylo 12 civilistů povražděno v Trhové Kamenici ustupujícími německými jednotkami. 5. května oddíly SS vyvraždili vesnici Javoříčko. 19. dubna němečtí vojáci v Ploštině zaživa upálili 24 civilistů, další tři zastřelili. 23. dubna 1945 v Prlově němečtí vojáci povraždili 23 osob, z nichž 15 upálili zaživa. Na Kobyliské střelnici se popravovalo, ještě den před kapitulací Německa.

Celkem bylo během německé okupace, od března 1939, až do 12. května 1945, kdy
kapitulovaly poslední fanatické jednotky SS, zavražděno přes 90,000 Čechů, Moravanů a Slezanů a dalších 270,000 československých Židů umořených v koncentračních táborech a plynových komorách. Dohromady tedy německá nadvláda nad Čechami stihla během šesti let zavraždit 38x více, než komunisté za čtyřicet let své diktatury. Když odpočítáme československé Židy, pokud by německá nadvláda trvala stejně dlouho jako komunistická, zahynulo by 600,000 našich lidí.

Proto je nutné se stavět proti revizionistickým lžím šířeným cuckservativci a
sudetoněmeckými kolaboranty. Těch lží je celá řada. První, méně známou lží, je že Češi zradili
Vlasovce, ruské kolaboranty a zrádce, kteří přišli Praze na pomoc. Vlasovci byli vydáni do SSSR na základě spojeneckých dohod. Nemluvě o tom, že padlým Vlasovcům byl vztyčen pomník, který dokonce přečkal komunistický režim a sovětskou okupaci a dodnes je možné jej navštívit.
Druhou lží je, že nás Rudá armáda okupovala. Dnešní vzdělávací systém a kolaborantské
strany se snaží vnucovat revizi dějin, že jsme byli okupováni Rudou armádou. Desetitisíce sovětských vojáků padlo v boji za naši svobodu, stejně jako američtí vojáci. Dnešní elity je odsuzují jako okupanty, ač nebýt rudoarmějců, dnes by český národ neexistoval. Byl by politicky, kulturně a sociálně zničen Velkoněmeckem.

Třetí lež, či spíše sviňárna a historický revizionismus, je bagatelizace nacistického teroru a
zvětšování údajného teroru Čechů proti Němcům. Odveta spáchaná na Němcích byla svým rozsahem nicotná ve srovnání s vražděním a terorem páchaným Němci. Byla to spravedlivá odveta za statisíce zavražděných československých občanů. Byla spravedlivým trestem za zradu, které se čeští Němci dopustili na československém státu. Počet obětí vyhánění nepřesáhl, ani v nejhorších statistikách, zdaleka desetinu počtu obětí nacistického režimu.

Německý národ se rozhodl zničit svého tisíciletého hostitele, a tak ho hostitel vyhnal ze své
země. Veškerá příkoří, která padla na hlavu Němců, veškerý útisk a zločiny, které se jim stali, tak za ně si mohou oni sami tím, že rozpoutali nejničivější a nejhrůzostrašnější konflikt všech dob. Dnes si opět Němci myslí, že jsme jejich protektorátem. Opět se snaží dosazovat své politické elity a kolaboranty do čela naší země a udělali si z nás svou montovnu. Je povinností českého svobodného národa podpořit Visegrád a Trojmoří, aby byl náš národ osvobozen z německé nadvlády, pod níž se opět pozvolna dostáváme.

Jen vzdorem vůči dalšímu německému zlořádu můžeme nejlépe uctít památku výročí konce Druhé světové války!

Autor: Herakleios Stalker, Praha ČR, 8.5.2018