2. pro, 2018

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: Dayton – poslední zločin Bosenské války

Brzy to bude 23 let od podepsání tzv. Daytonské dohody...

Stalo se to 14. prosince, a i když to není kulaté výročí, zaslouží si tento dodnes přetrvávající a katastrofální zločin proti lidskosti, jeden z posledních zločinů války v Bosně, určitě rozebrat. Dohoda, která měla přinést mír, prosperitu a stabilitu Bosně přetvořila tento region v nestabilní oblast s obrovskými ekonomickými a sociálními nerovnostmi mezi zbídačeným a rozvráceným územím obývaným muslimskou populací a prosperující srbskou oblastí...

K jednáním o mírové dohodě došlo po masakru ve Srebrenici, kde oddíly muslimského velitele Násira Oriće povraždili tisíce srbských žen a dětí, na což Srbové odpověděli odvetnými akcemi proti bojeschopné mužské populaci.

Signatáři této smlouvy byli srbský president Slobodan Milošević, který v nepřítomnosti generála Karadžiće reprezentoval zájmy srbského lidu v Bosně, chorvatský radikál Franjo Tuďman a bývalý nacistický kolaborant a válečný zločinec, islámský radikál Alija Izetbegovič, jehož syn dnes vládne ve Federaci.

Absurdní dohoda z Daytonu rozdělila Bosnu a Hercegovinu na dvě, de facto separátní oblasti. Federaci Bosny a Hercegoviny, která je společně spravovaná muslimy a Chorvaty a na Republiku srbskou, kterou vede srbský lid. Spojené státy americké, v té době pod vedením Clintona a krvavé báby, nabízeli Izetbegovići přes 55% území Bosny. Nakonec se presidentu Miloševićovi podařilo prosadit rozdělení 1:1, rovným dílem.

Nový mocenský systém nastolil režim rotujícího trojího presidentství zástupců Srbů, Chorvatů a Bosňáků, společně s rotujícím vedením Centrální banky a Ústavního soudu. De facto je tak Bosna a Hercegovina nestabilní konfederací, ve které se bijí zájmy a postavení odlišných náboženských proudů a národních ideologií.

Daytonská dohoda deklarovala cíl přivést Bosnu a Hercegovinu k prosperitě a bohatství. 23 let po uplatnění dohody je Bosna a Hercegovina otřesně rozdělená. Růst bosenské ekonomiky je tažen především Republikou srbskou, zatímco v samotné Bosně a Hercegovině došlo před pár lety k obrovským sociálním bouřím, stávkám a nepokojům. Mezi lety 2010-2015 bosenská ekonomika stagnovala, nebo se propadala. HDP na hlavu v srbské a bosenské oblasti je zhruba stejné, přestože v srbské žije jen třetina obyvatel. V rámci Daytonské dohody získala Bosny př&ia cute;stu p k Jaderskému moři a oblast okolo města Neum se měla stát bohatým obchodním přístavem a vyspělou ekonomickou zónou. Vše bylo rozkradeno, nic se nepostavilo.

Daytonská dohoda je krutým a krvavým pozůstatkem neméně kruté a krvavé Bosenské války, která byla vedena za účelem rozbití Jugoslávie a rozdání majetku islamistům, či západním korporacím, jedno, kde, zda v Bosně, či na Kosovu.

Zda se smát, nebo brečet, to byla otázka, když se v roce 2008 zjistilo, že originální Daytonská dohoda byla ztracena v presidentském archívu Bosny a Hercegoviny a Francie musela půjčit Bosně a Hercegovině autorizovanou a certifikovanou kopii smlouvy. Až po devíti letech byl originál nalezen, ale je to velice příslovečné. Díky Daytonské dohodě se toho ztratilo více než dost.

Nyní musíme doufat, že se vůdci srbského lidu Miloradu Dodikovi a jeho konzervativním socialistům podaří osvobodit Republiku srbskou a ponechat Bosnu a Hercegovinu jejímu ustašovsko-islámskému marasmu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 2.12.2018