23. čvc, 2019

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: EVROPA: Vzestup, pád & konec sociální demokracie...

Z trojice starých ideologií – konzervativismu, liberalismu a sociáldemokratismu – je sociální demokracie nejmladší ideologií, nezřídka odštěpenou od liberalismu. Ideologie sociáldemokratismu slavila své triumfy, velká vítězství, i řadu porážek a stagnace...

Nicméně, hnutí, které vzniklo na obranu práv dělníků v době otřesných sociálních podmínek Průmyslové revoluce, v době Velké hospodářské krize a v poválečné éře, se nyní vyčerpalo a dostalo na takové dno, že už se z něho nejspíše nevyhrabe. Ještě nikdy socialistické strany nezažily tak hrozivou dějinnou a politickou krizi, a to ani, když docházelo k odštěpení komunistických frakcí. 
 
Toto je první a úvodní článek k sérii, která se bude zabývat vývojem, historií, vzestupem, pádem a zánikem sociálně demokratických stran napříč kontinentem, se zaměřením na Českou republiku, jako naši domovinu, Velkou Británii, jako historicky nejstarší centrum socialismu, Německo, jako zemi, která kdysi hostila největší sociálně demokratické hnutí, z podobného důvodu i Francie, ale zabrousíme i k našim středoevropským bratřím do Polska a Maďarska.
 
V samostatném díle, pak zmíníme krátce, některé další sociálnědemokratické strany, jejichž popis by se, ale nevešel na samostatný článek, například řecké socialisty a italské demokraty. 
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 23.7.2019