6. srp, 2019

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: EVROPA: Velká Británie: Vzestup, pád & konec sociální demokracie...

Labour Party – konec velkého symbolu...

Historické pozadí
 
Velká Británie byla průkopníkem moderního kapitalismu, průmyslové revoluce, revoluce v ekonomických i společenských vztazích, a zároveň byla jednou z prvních bašt socialismu a boje za sociální spravedlnost.
 
Počátek socialismu v Británii se datuje ke svatému Thomasi Moreovi a jeho dílu „Utopie“, ve které nastiňoval spravedlivou společnost. Dalším milníkem byla Anglická občanská válka a strana Levellerů, která podporovala systém porot, progresivní zdanění, zrušení monarchie, aristokracie a rozšíření volebního práva.
 
Průkopníkem socialismu v Británii byl paradoxně kapitalistický podnikatel a vlastních textilních manufaktur Robert Owen, který se postavil proti zaměstnávání dětí mladších deseti let, a místo toho financoval jejich vzdělávání. Později napsal řadu pamfletů a provolání, ze kterých vzešel britský socialismus.
 
Cechovní systém Anglie padl s průmyslovou revolucí, ale na místo cechů nastoupili odborové organizace a hnutí, zpočátku nepolitizované, s konkrétními ekonomickými cíli. Nějakou dobu existovalo utopické „hnutí rozbíječů strojů“, kteří ničili tkalcovské a jiné stroje, protože jim brali práci.
 
Chartisté žádající rovné volební právo pro muže starší 21 let a různé sociální reformy, získali v roce 1838 přes 3 milióny podpisů, a jsou považováni za součást socialistického a demokratického hnutí a za počátek britského dělnického hnutí.
 
Tvůrci komunismu, Němci Marx a Engels, se po vyhnání z Německa usídlili v Anglii, kde Engels, syn továrníka, napsal text „Podmínky dělnické třídy v Anglii“, která kritizovala sociální a ekonomické postavení dělnictva. Navzdory popularitě tohoto textu se jejich organizace, Liga komunistů, ustavila jen jako velice okrajová formace v rámci dělnického hnutí.
 
Dva další zlomové body jsou roky 1885 a 1893. V prvním zmíněném vzniká první britská labouristická strana – Labouristická strana Skotska. V druhém vzniká Nezávislá labouristická strana, ze které vzejde dodnes existující Labour Party. Labouristé mají svůj základ v britských Liberálech. Paradoxní je, že největší pokroky v sociálním, ekonomickém a legálním postavení dělnictva v Británii proběhli nikoliv za labouristů, ale za konzervativního premiéra Disraeliho.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 6.8.2019