8. srp, 2019

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: EVROPA: Velká Británie: Vzestup, pád & konec sociální demokracie...

Počátek labouristů...

Ve volbách 1900, Výbor labouristických zástupců získává jen minimum poslanců (dva). Volby v roce 1906 přináší prudký vzestup na 29 poslanců, získaných zejména na úkor konzervativců a liberálních unionistů. Do roku 1923 labouristé drtivě posilují, až se stávají druhou nejsilnější stranu s 191 poslanci. O rok později, v důsledku kauzy známé jako „Zinověvův dopis“, kdy byla Labour Party nařčena, že chce nastolit v Británii sovětský komunismus, labouristé ztratili 40 poslanců, ale ve volbách 1929 na celé čáře zvítězí, a přestože, že už v roce 1924 vedli britskou vládu, až nyní je to na plné volební období. V tom prvním padla vláda po jedenácti měsících.
 
S podporou liberálů, labouristé omezují pracovní dobu pro horníky, provádí zemědělské reformy, masivní výstavbu domů a zničení slumů. Provádí reformy podpory v nezaměstnanosti, zaměstnaneckého pojištění, zvyšují vdovecké a starobní důchody, zvyšují pravomoci místních a regionálních rad, investují dva milióny do rozvoje nejchudších částí venkova, zvyšují výdaje na školství, zdravotnictví, snižují počet administrativně nelegálních škol a zavádí všeobecné pojištění.
 
V důsledku Velké hospodářské krize, krize kolem zlatého standardu a dalších problémů, se vláda rozpadá a je nahrazena „Národní vládou“ složenou ze všech hlavních stran, kromě labouristů. V nové „Národní vládě“ jsou konzervativci, liberálové, národní liberálové a odštěpená frakce labouristů, národní labouristé.
 
Toto je první krize labouristů, protože kromě pádů vlády, dojde i k rozštěpení, kdy premiér Ramsay MacDonald, první labouristický premiér, roztrhne stranu a založí výše uvedené národní labouristy. Ve volbách drtivě prohrává, stejně jako hlavní labouristická strana a vyhrávají konzervativci. Zůstávají, ale na druhém místě a stranu přebírá Clement Attlee, který jí obrodí. Volby 1935 jsou poslední volby, až do roku 1945, z důvodu války.
 
Po nástupu Winstona Churchilla a konci éry appeasementu a zoufalého Chamberlaina, Churchill ustanovuje novou národní vládu se zastoupením všech stran. Churchill je, ale navzdory veškerému úsilí a sebeobětování, všem svým úspěchům a vítězstvím nad nacismem, ve volbách 1945 poražen a premiérem se stává labourista Attlee, který se taky jako reprezentant Velké Británie účastní Postupimských jednání. Tohle je doba, kdy jsou labouristé na vrcholu svých sil. Získali skoro 12 miliónů hlasů a 393 poslanců.
 
Za Attleeho působení získá Velká Británie jaderné zbraně, reformuje hornická práva, reformuje zdravotnictví a pojištění, znárodňuje britské banky a leteckou dopravu. Tato první vlna znárodňování je navázána druhou, kdy znárodní doly, ocelárny, železnice, energetiku, a téměř pětina britského hospodářství je znárodněna. Navzdory tomu ekonomika roste o 3%, příjmy obyvatel o 10% ročně, a růst je celkově lepší, než v USA. V zahraniční politice se Attlee staví na stranu USA a podporuje Marshallův plán. V červenci 1949, Attlee proti stávkujícím komunistům nasadí 13 tisíc vojáků.
 
Na druhou stranu, byl to Attlee, kdo nastartoval ničivý proces dekolonizace Britského impéria. V roce 1947 umožnil nezávislost Indie a Pákistánu, a byla to právě jeho vláda, která v roce 1948 dodávala zbraně, munici a vojenské poradce arabským armádám útočícím na Izrael.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.8.2019