8. dub, 2019

STŘEDNÍ EVROPA: RAKOUSKO: Ministr vnitra prodlužuje kontroly na hranicích až do listopadu 2019

Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl, tak rozhodl z důvodu situace na tzv. Balkánské trase, která je teď na jaře opět přeplněná ilegálními migranty...

Ti přicházejí z Turecka přes Řecko, do Bosny a následně se snaží dostat přes Chorvatsko a Slovinsko do Rakouska a Německa. Erdoganova záchytná síť tak zjevně nefunguje, nebo spíše neexistuje. Rakouské hranice tak bude dál hlídat policie a armáda Bundesheer. Rakousko bude kontrolovat své hranice do Slovinska a Maďarska i po 12. květnu 2019, protože současný vývoj v Turecku a Řecku dává důvod k obavám. Nelegální přechody a čísla ilegálů se zvyšují. Tlak na střední Evropu se nebude zmenšovat - naopak! Také je třeba zabránit přesídlení teroristů a ilegálů, kteří se snaží využít ilegálních migrantů a migrujících tras. 

Kickl napsal otevřený dopis, který adresuje evropské komisi a předsedovi. V něm upozorňuje na hrozbu islámského terorismu, násilí a zvyšování kriminality. V této souvislosti jsou pro zajištění bezpečnosti rakouského obyvatelstva nezbytná všechna dostupná opatření. Rakousko proto neustále provádí analýzy rizik a posouzení rizik a v případě potřeby přijme vhodná opatření.

Proto se rozhodl ministr vnitra Kickl, že kontroly na vnitřních hranicích budou prováděny na rakousko-maďarské a rakousko-slovinské pozemní hranici i po 12. květnu 2019 na dobu 6 měsíců, zatím do listopadu 2019.

Autor: TGM, Praha, ČR, 8.4.2019

Zdroj:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/latente-terrorgefahr-kickl-verlaengert-grenzkontrollen/400459000

https://www.facebook.com/herbertkickl/posts/2290470151231282