3. zář, 2019

RAKOUSKO: Summit předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu

Nadstavba V4, doplnění iniciativy Trojmoří, to je Slavkovský formát...
 
Slavkovský formát (Česká republika, Slovenská republika, Rakouská republika) doplňuje na vládní úrovni od roku 2015 Visegrádskou spolupráci o Rakousko. Předseda Sněmovny Radek Vondráček inicioval loni setkání v Kroměříži, kde spolu s rakouským a slovenským protějškem podepsali Kroměřížskou deklaraci. Tímto krokem rozšířili Slavkovskou spolupráci na úroveň parlamentů. Českou republiku reprezentoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.
 

Předsedové parlamentů se dohodli na společném jednání výborů pro hospodářství a životní prostředí, které by v celé šíři diskutovaly energetiku ve vztahu k tématům životního prostředí. Debatovali také o nových možnostech přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a ocenili systém přeshraniční zdravotnické záchranné služby. Dohodli se na tom, že pro usnadnění další spolupráce zdravotnických zařízení přezkoumají existující legislativní rozdílnosti.

Vzájemně se informovali o svých aktivitách vůči kandidátským státům jihovýchodní Evropy (západního Balkánu) a dohodli se, že na příštím summitu zváží pozvat v roli hosta Srbsko, které je z mnoha aspektů klíčovým státem pro unijní rozšiřovací proces a regionální spolupráci na Balkáně. Radek Vondráček informoval rovněž o zájmu Slovinska účastnit se aktivit V4 a Slavkovského formátu.

Protože v předvečer summitu získaly plánované nové jaderné bloky jaderné elektrárny Dukovany kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), vysvětlil Radek Vondráček rakouským partnerům, že v procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly zohledněny i rakouské připomínky a ČR je připravena nadále se sousedy sdílet detailní informace v přípravě této investice. Poukázal na důležitost důvěry mezi sousedy a rozvoje nadstandardních vztahů s Rakouskem. Naše elektrárny splňují nejpřísnější mezinárodně sdílené bezpečnostní normy.

Autor: PSP.cz, TGM, Praha, ČR, 3.9.2019
 
Zdroj:
 

https://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6165&z=13072