10. led, 2020

NĚMECKO: Stop koncesionářským poplatkům

AfD chce zrušit veřejnoprávní poplatky za TV & Rozhlas a vyzývá lidi k bojkotu...

Po kauze "babička ekosvině" (Umweltsau) se v Německu rozjela debata na téma placení koncesionářských poplatků televize & rozhlasu.

WDR je druhou největší stanicí po BBC

WDR (zemská veřejnoprávní televize & rozhlas, pro Severní - Porýní Westfálsko), má 4300 zaměstnanců a největší rozpočet ze všech veřejnoprávních německých stanic...Je to ta stanice, co má i vlastní dětský dívčí sbor, který se na vánoční svátky proslavil písní, že "babička je ekosvině." Stanice vysílá pro 18 milionů lidí.

AfD je pro zrušení nebo omezení koncesionářských poplatků

Tzv. "vládní" televize, po léta manipuluje, indoktrinuje naše děti, diskriminuje důchodce, propaguje agresivní styl NATO, propaguje a podporuje ilegální migraci, islamizaci, gender, LGBTQ. AfD tak nechce další navyšování veřejnoprávních poplatků a navrhuje jejich rušení a omezení.

Chystá se, ale zvýšení koncesionářských TV poplatků

Komise KEF, která v Německu vyhodnocuje finanční potřeby veřejnoprávních médií, navrhla zvýšení televizních poplatků. Od ledna 2021 by měly všechny domácnosti platit 18,36 eur měsíčně místo dosavadních 17,5 eura. Nárůst o 86 centů je vůbec první úprava výše poplatků po několika letech. Ačkoliv bude návrh teprve prodiskutován s veřejnoprávními médii i zástupci spolkových zemí, nepředpokládá se, že by v něm došlo k zásadním změnám. Podle německých médií nebývá mezi prvotním návrhem a konečným zněním žádný velký rozdíl. Finální podoba má být známá v únoru 2020.

ARD, ZDF a Deutschlandradio mají vyšší finanční požadavky, ale pokud by jim komise měla vyjít vstříc, musely by poplatky vyrůst na 19,20 eur měsíčně. Stávající výše poplatku 17,5 eura je inkasována od dubna 2015. Od roku 2013 se v Německu nevybírají poplatky v souvislosti s vlastnictvím přijímače, jako je to dosud například v České republice, ale plošně za každou domácnost. Není přitom důležité, kolik v ní žije lidí, ani jestli v ní je vůbec nějaký televizor, rozhlasový přijímač nebo počítač. Největší podíl z poplatků dostává ARD a její členské organizace.

Komise, která navrhuje výši poplatků, rozhoduje na základě posouzení čtyřletých finančních plánů veřejnoprávních médií. Podobně jako v jiných zemích se i v Německu diskutovalo o automatickém navyšování poplatků v závislosti na vývoji ekonomiky, indexace je ale nyní u ledu.

Autor: TGM, Praha, ČR, 10.1.2020

Zdroj:

http://www.novaburzoazie.com/437515542/6856451/posting/n%C4%9Bmecko-berliner-morgenpost-rozd%C4%9Blit-spole%C4%8Dnost-nen%C3%AD-mand%C3%A1t-ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%ADho-vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD

https://www.lupa.cz/aktuality/v-nemecku-se-po-letech-zvysi-televizni-poplatky/