12. zář, 2020

NĚMECKO: Stát tržního ekosocialismu

Švýcarský Neue Zürcher Zeitung, píše o novém stylu vedení a směřování státu, kterým jde Německo...

To pomalu sklouzává do tržního ekosocialismu. Němci volají stále hlasitěji po silném otcovském státě, který rozdává a nařizuje. Německo se pomalu loučí se sociálně tržní ekonomikou na mnoha úrovních. Ani liberálové se již neodvažují požadovat snížení daní, snížení byrokracie a méně státu...

Měl nakonec Erich Honecker pravdu? "Ani vůl, ani osel nezastaví socialismus v jeho pochodu a nástupu," chlubil se předseda Státní rady DDR, téměř přesně před 31 lety, kdy se jeho DDR blížila ke konci...

Spojenectví s postkomunisty s Die Linke

Tento vývoj lze nejjasněji vidět v jednání s dědici SED (bývalá strana komunistů a socialistů v DDR), kteří si dnes říkají Levice (Die Linke). Aliance s postkomunisty už neděsí ani křesťanské demokraty z CDU/CSU. Na rozdíl od předešlých rezolucí stranického kongresu, nové vedení socdem SPD, důsledně udává směr červeno-červeno-zelených koalic. Zelení se zatím drží na uzdě, ale v případě nutností hlasují také pro levicovou alianci, jak je patrné ze zemských vlád v Berlíně a Brémách a na různých radnicích...

Majetek by měl sloužit společnému klimadobru

Váhy se tedy přesouvají směrem ke státem řízené ekonomice, zatímco zástupci svobodné ekonomiky ztrácejí vliv. To lze také vyčíst z poklesu liberálů z FDP. Zastánci osobní odpovědnosti a odměny za výkon se musí bát pětiprocentní překážky ve všech volbách a mnohde už ji nepřejdou, jako třeba nedávno v Hamburku...

Plánovaná ekonomika v Německu funguje nejkonzistentněji s takzvanou energetickou transformací. Ve jménu změny klimatu jsou jaderné a uhelné elektrárny násilně odstaveny a celé hektary půdy zkaženy obludnými větrnými turbínami nebo solárními plantážemi. Výsledek: Německé domácnosti platí nejvyšší ceny elektřiny ve výši 30 eurocentů za kilowatthodinu, protože dochází k převrácení všech zákonů o trhu a je nutné odvrácení výpadku za stále vyšších nákladů. Mimochodem, přínos z hlediska globálního znečištění CO 2 je nulový.

Každý, kdo to kritizuje, je hanoben jako „popírač klimatu“. I to připomíná DDR, která se stylizovala jako bašta proti fašismu, aby v zárodku utlumila jakýkoli odpor. Cenzurní autorita dnes není zapotřebí. V novém, dnešním demokratickém Německu, je velká shoda mezi politikou, sdruženími, církvemi a velkými částmi médií a staví tak každého do rohu, každého kdo odmítá používat genderový jazyk, kdo považuje evropskou dluhovou unii za špatnou cestu a také pozitivní rasismus ve společnosti a považuje opatření pro boj s koronou za nadměrná.

V „Novém Německu“, bývalých stranických novinách SED, uvádí zelený berlínský radní úspěchy červeno-červeno-zelené bezpečnostní politiky: „Vyměnili jsme celé vedení téměř všech berlínských bezpečnostních úřadů a tam jsme přivedli docela dobré lidi. S hasiči, policií, státním zastupitelstvím a také úřadem pro ochranu ústavy. Doufám, že to bude v budoucnu patrné.“

Honecker by se těšil z tohoto vývoje směrem ke světu DDR, který dnes přichází v masce ekologického socialismu...

Tož, máme se na co těšit...Němci teprve začínají se svojí novou, lepší Evropou...

Autor: TGM, Praha, ČR, 12.9.2020

Zdroj:

https://www.nzz.ch/meinung/deutschland-gibt-sich-der-planwirtschaft-hin-ld.1575410


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!