16. bře, 2021

NĚMECKO: 2 X Zemské volby - Vítězství Zelených & socialistů SPD

V Německu se konaly dvoje zemské volby...
 
Zemské volby: Bádensko - Württembersko:
 
Zelení: 32,6 % (+2,3 % ve srovnání s posledními zemskými volbami v roce 2016)
CDU: 24,1 % (-2,9 %)
SPD: 11,0 % (-1,7 %)
FDP: 10,5 % (+2,2 %)
AfD: 9,7 % (-5,4 %)
Die Linke: 3,6 % (+0,7 %)
FW: 3,0 % (+2,9 %)
Ostatní: 5,5 % (+1,7 %)
 
Zemské volby: Porýní - Falc:
 
SPD: 35,5 % (-0,5%)
CDU: 27,7 % (-4,1%)
Zelení: 9,3 % (+4%)
AfD: 8,3 % (-4,3%)
FDP: 5,5 % (-0,7 %)
Die Linke: 2,5 %(-0,3 %)
FW: 5,4 % procenta (+3,2 %)
Ostatní: 5,7 procenta (+2,9 %)
 
V Bádensku - Württembersku, je zatím koalice Zelení - CDU/CSU, ta se, ale teď může změnit na koalici Zelení - SPD - Liberálové FDP.
 
V Porýní - Falci, už takováto koalice je a může v klidu pokračovat tedy SPD - Zelení - Liberálové FDP. takováto koalice je možná i po letošních spolkových volbách do Bundestagu.Pokud tyto strany takto uspějí celostátně. CDU/CSU by šlo do opozice a spolkovou vládu by měli Zelení - socialisté SPD - Liberálové FDP...
 
Nemusím asi vysvětlovat, co by to znamenalo, i když kromě AfD a částečně Die Linke, je to vlastně jedno, protože více EU, islamizace, genderu, LGBTQ mají v podstatě všechny tyto strany...
 
AfD bohužel v obou zemích získala méně než v roce 2016. Je to zjevně i vlivem sporů uvnitř strany. A je to i varováním pro právě letošní volby do Bundestagu, které se konají v 26.9.2021...