12. dub, 2021

NĚMECKO: Deutschland.Aber normal

V Drážďanech se o víkendu konal sjezd celoněmecké AfD...
 
Rokovalo se o programu a předvolební kampani do spolkového sněmu Bundestagu i volbách do zemských sněmů. Volby do Bundestagu se konají 26. září 2021. V létě pak do zemských sněmů (Sasko-Anhaltsko, Dolní Sasko, Meklenbursko - Přední Pomořansko, Durynsko, a také 26. září do městského sněmu v Berlíně. V Drážďanech bylo na 600 delegátů, ti rozhodovali s jakým programem a kampaní se půjde do voleb.
 
Delegáti odhlasovali:
 
Odchod z EU:
 
„Považujeme odchod Německa z Evropské unie a vytvoření nové evropské ekonomické a zájmové skupiny za nezbytný.“ 
 
Rezoluci o Coroně: 
 
Strana v ní požaduje „upustit od jakéhokoli, i nepřímého, nutkání provádět testy, očkování, včetně zavedení takzvaných aplikací pro rychlé testy a zeleného očkovacího průkazu - covidpasu, jakož i nevýhody pro ty, kteří jsou osvobozeni od respirátprů a roušek a nechtějí se očkovat."
 
Volební lídři do Bundestagu
 
Delegáti nerozhodli o vedoucí dvojici do letošních voleb Bundestagu. To se stane až následně volbou členů on-line. Zatím nejvice favorizovaní jsou spolupředseda strany Tino Chrupalla ze Saska & Joana Cotar z Hesenska.
 
Rozkol strany zažehnán
 
Dva tábory v AfD rozdělené na konzervativně-buržoazní a národně-sociální, zakopali válečnou sekeru, tak aby před volbami vystupovali jednotně. 
 
Preference
 
Momentálně se pohybují celoněmecké preference AfD kolem 10 - 12 %...V Sasku budou, nicméně například zemské volby a tam AfD vede s 30 % nad vládní CDU o skoro 3 %...Je možné, že se právě v Sasku podaří vytvořit první vládu pod vedením AfD...V roce 2017 vstoupila AfD do Bundestagu skoro se 13 %. 
 
Proti sněmu AfD protestovalo cca 100 extrémně levicových příznivců Antifa. Žádný větší protest se nekonal. 
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 12.4.2021
 
Zdroj: