9. pro, 2018

STŘEDNÍ EVROPA: LICHTENŠTEJNSKO: Nespravedlnost, kterou přecházíme...

Lichtenštejni nebyli Němci, neměli německé občanství, za války byli neutrální a neuznali mnichovskou dohodu ani Protektorát Čechy a Morava...

Odešli i z Rakouska hned poté, co jej ke III. říši připojil Hitler jako tzv. Východní Marku. Knížectví Lichtenštejské udělovalo azyl za války uprchlíkům z nacisty obsazených zemí. Pomáhalo finančně protinacistickému odboji...

Schwarzenbergové...Tchán současného Karla Schwarzenberga se osobně podílel jako rakouský nacista, člen ilegální NSDAP v Rakousku a velitel SA jednotek, na vraždě Rakouského kancléře Engelberta Dollfusse. Rakouská i Německá větev (a nejen ony) rodu z vesela kolaborovala s nacisty a i když se dnes historici snaží seč mohou, skutečnost, že i česká větev nemá čisté svědomí je nabíledni...

Schwarzenbergům byl majetek po revoluci vrácen...Lichtenštejnům nikoliv...Přes to Lichtenštejni platí ze svého opravy památek jako je zámek v Lednici a další památky na Jižní Moravě, nebo další památky v Krnově, který jim také patřil a to ze svého...Schwarzenbergovi na to stát přispíval dotacemi...

Nehledejte spravedlnost...Lichtenštejni prostě nejsou šířitelé MultiKulti světa...taková je realita...

Lichtenštejni mají plné právo na svůj majetek. A je nešťastné, že se o něj musí soudit...

Kromě toho nejsou členem ani v EU ani v NATO...jsou neutrální...

Autor: TGM, Praha, ČR, 9.12.2018

Zdroj:

https://ekonomika.idnes.cz/lichtenstejnsko-majetek-les-benes-dekrety-cr-restituce-zaloba-mzv-1dd-/ekonomika.aspx?c=A181206_110801_ekonomika_mato