24. úno, 2019

STŘEDNÍ EVROPA: LICHTENŠTEJNSKO: Setkání "Rýnské 5"

V malém knížectví Lichtenštejnském se právě konala schůzka tzv. neformální "Rýnské 5", která je obdobou naší V4...

 

Skupina zemí, kde se mluví německy, je složená z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska. Právě proběhlá schůzka se týkala bezpečnosti. Zúčastnil se jí ministr vnitra Rakouska, šéf policie ze Švýcarska a zástupce ministra vnitra Německa. Lucembursko zastoupili v jednání Lichtenštejnští politici a úředníci. Schůzka proběhla v hlavním městě knížectví Vaduzu.

 

Na programu byla různá témata, hlavně však šlo o bezpečnost

 

„Pravidelná konstruktivní výměna s kolegy z německy mluvících zemí, s ohledem na přetrvávající problémy v oblasti migrace a bezpečnosti našich zemí bylo nesmírně cenné" řekla ministryně vnitra Lichtenštejnska Dominique Hasler. Kromě toho byla podrobně diskutována témata náboženského extremismu, terorismu a počítačové kriminality. 

 

Kromě toho byl projednán současný stav a výzvy nadcházejících projektů v Schengenském prostoru. Hlavní důraz byl kladen na vstupní a výstupní systém a na návrh systému celoevropského cestovního informačního a autorizačního systému. Lichtenštejnská ministryně vnitra Dominique Hasler, následně představila projekt LieLa (metoda pro jazykovou a sociální orientaci žadatelů o azyl, pro německy mluvící země). Kurzy "LieLa" jsou v současné době nabízeny spolupracovníky ve všech německy mluvících zemích, a tato metoda vyvinutá v Lichtenštejnsku, tak aktivně přispívá žadatelům o azyl s německými jazykovými dovednostmi. Jasně tak definuje toho, kdo má schopnosti k tomu, aby mu byl azyl v německy mluvící zemi udělen a toho, kdo tyto schopnosti zcela postrádá. Tím se samozřejmě značně eliminuje výše udělení azylu, což je pro malé státy jako je Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko zásadní. Německo o tento model zatím velký zájem neprojevilo, Rakousko už jej testuje.

 

BREXIT

 

Konečným bodem diskuse byl BREXIT a jeho význam pro spolupráci v oblasti bezpečnosti a spolupráce mezi státy Schengenu a Spojeným královstvím.

 

Návštěva předsedy vlády Lichtenštejnska Adriana Haslera

 

Konečným bodem programu byla krátká návštěva předsedy vlády Adriana Haslera. Návštěva Lichtenštejnska byla zakončena degustací vín a tradičních jídel v rámci oslav 300. výročí knížectví.

 

Autor: TGM, Praha, ČR, 24.2.2019

 

Zdroj:

 

https://www.radio.li/news/artikel/vaduz-hochrangiges-treffen-in-liechtenstein/