16. lis, 2017

STŘEDNÍ EVROPA: ŠVÝCARSKO: CURICH PŘESTAL ZVEŘEJŇOVAT NÁRODNOST PACHATELŮ

Město Curich se rozhodlo, že již nebude zveřejňovat národnost pachatelů trestných činů.
Statistiky totiž ukazují, že trestné činy ve Švýcarsku jsou významně spjaty s ilegální imigrací.
 
V listopadu 2010, si v referendu Švýcaři zvolili iniciativu strany SVP (Švýcarská lidová strana), která určila, že cizinci, kteří spáchají trestný čin budou okamžitě vyhoštěni ze země. Levicově - Zelená radnice města Curich se tak snaží skrýt jasnou věc a pravdu. Zelení vyžadují transparentnost, ale samy se jí brání, pokud neodpovídají jejich ideologickému vidění světa.
 
SVP netoleruje cenzurní politiku radnice města Curich a zahajuje tak kantonální iniciativu, která má věc napravit, aby radnice tyto kroky vzala zpět a aby v policejních zprávách byla uvedena státní příslušnost pachatelů a jejich národnost, tak jak tomu bylo doposud!
 
V průběhu ledna 2018 začne sběr podpisů pod iniciativu. Je potřeba 6000 podpisů během 6 měsíců. Po - té bude iniciativa odevzdána na radnici a bude muset být sjednána náprava.
 
Autor: TGM, Praha, ČR, 16.11.2017
 
zdroj: