11. čvn, 2018

STŘEDNÍ EVROPA: ŠVÝCARSKO: Referendum o měnové svrchovanosti

Ve Švýcarsku proběhlo referendum, které rozhodně stojí za povšimnutí. Nedopadlo sice jak bychom si my, národní konzervativci a ekonomičtí nacionalisté přáli, ale kvitujeme, že se otázka, kterou se zabývalo dostala na přetřes. Šlo o otázku měnové suverenity...

Organizace s názvem Asociace pro moderní peněžnictví, začala od roku 2011 připravovat všelidové referendum a petici s cílem posílit ekonomickou suverenitu Švýcarska a omezit potenciální hrozbu dalších ekonomických a finančních krizí, které před deseti lety postihli svět. K otázce světové hospodářské krize roku 2008 se brzy vrátíme, v některém z dalších článků, protože je povinností národně konzervativních sil vypořádat se s tímto temným dědictvím oligarchického kapitalismu, ale zpět ke Švýcarsku.

Iniciativa výše uvedené asociace měla zajistit monopol Švýcarské národní banky na
vytváření elektronických peněz, které tvoří drtivou většinu oběživa. Vytváření bankovek a mincí je pod monopolem ŠNB. Elektronické peníze jsou však vytvářeny jako dluh ve prospěch komerčních bank a soukromého finančního sektoru. Tomu chtějí iniciátoři do budoucnosti předejít, respektive chtěli. Jde o tzv. bankovnictví částečných rezerv, kdy finanční rezervy jsou rozprostřeny mezi více soukromých subjektů. Neustále dochází k rozšiřování nabídky peněz, což zavdává k potenciální krizi poptávkové, kdy se větší část vkladatelů rozhodne vybrat peníze, kterých nebude dostatek, a tím se banky a fondy v systému bankovnictví částečných rezerv mohou dostat do těžké krize, včetně krachů bank. Krize bankovnictví částečných rezerv měla svůj podíl, jak na Velké hospodářské krizi roku 1929, tak na posledních hospodářských a finančních krizích, přesto nechtějí mocní oligarchové, adokonce i samotné národní banky, proti tomuto systému vystoupit.

V případě Švýcarska byl nicméně tento pokus předem ztracen. Švýcarsko je bankovní
velmocí a uvědomuje si, že zásadní reformy bankovního systému, včetně likvidace bankovnictví
částečných rezerv, by mu mohli výrazně uškodit. Plných 75% Švýcarů se tak nakonec vyslovilo proti měnové suverenitě ve prospěch ŠNB.

My tyto zásadní regulace soukromého finančního sektoru jednoznačně podporujeme a
usilujeme o ně i v České republice. Soukromé banky a pojišťovny mají být podpůrnou, nikoliv
dominantní částí ekonomiky. Mají ekonomiku ovlivňovat a pomáhat jí, nikoliv jí řídit a diktovat, jak má fungovat, a v čí prospěch existovat. Proto jsou regulace bankovnictví, jako prevence světovým finančním krizím, na místě.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 11.6.2018