8. lis, 2018

STŘEDNÍ EVROPA: ŠVÝCARSKO: Možné referendum o Globálních paktech

Vládní SVP i FDP navrhují referendum o schválení Globálních paktů o migraci...

Vládní poslanci i ministři se o Globálních paktech vyjadřují povětšinou s tím, že pokud není nutné smlouvu podepsat, pak je lepší ji nepodepsat. Otázka migrace je citlivá a měli by o ní rozhodnout občané v referendu. Dokonce i švýcarská levice je proti Globálním paktům. Státní politická komise vyzvala Národní radu, aby smlouvu nepodepsala. 

Již 25.11.2018 se ve Švýcarsku koná referendum o sebeurčení, to má zaručit, že Švýcarská ústava je nadřazená všem mezinárodním smlouvám, tedy i migračnímu globálnímu paktu. 

Autor: TGM, Praha, ČR, 8.11.2018