16. pro, 2018

BALKÁN NEWS: SRBSKO: Kosovská teroristická armáda

Kosovská armáda – další selhání balkánského míru v režii liberální demokracie...

Jakoby jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova nebyl dostatečný výsměch všem obětem kosovsko-albánských válečných zločinů devadesátých let, nyní se k tomu připojuje i vznik armády „Kosova“. Armáda, která je výsměchem tisíců srbských obětí. Armáda, která je porušením samotných mírových dohod a rezolucí OSN. Armáda, jejíž vznik ukazuje dvojí metr západního společenství a bezzubost OSN.

Vznik „kosovské armády“ je nejen porušením rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, která určuje, že mírové síly KFOR a zhruba 1,000 srbských vojáků, mohou být jedinými ozbrojenými složkami na Kosovu, ale hlavně jde o legitimizaci a posílení narkoteroristické Kosovské osvobozenecké armády. Teroristická organizace, s jejímiž vůdci se pusinkovala i pravdoláskou tolik opěvovaná Madeleine Albrightová, zapříčinila smrt více než tří tisíc Srbů, ale i Albánců, kteří se odmítli přidat k jejím teroristickým aktivitám. Tisíce kusů lidských orgánů vyřezaných ze srbských vlastenců bylo prodáno přes Kosovskou osvobozeneck ou armádu bohatým klientům na západě. Dnes západ žalostně selhává, když ústy USA, Velké Británie a Německa legitimizuje vznik kosovské armády.

Srbský premiér Alexandr Vučić, ve vzácném záchvěvu vlastenectví, prohlásil, že je povinností KFOR rozpustit novou kosovskou armádu, pokud nemá dojít k porušení rezoluce OSN. Pokud však nyní Západ dokazuje, že je zde dvojí metr a rezoluce OSN nemají žádnou hodnotu, je na místě, aby Srbsko osvobodilo provincii Kosovo z rukou albánských vzbouřenců, kteří jí drží a pustoší už téměř dvacet let.

Generální tajemník Jens Stoltenberg, vzdor názorům svých amerických mecenášů, prohlásil, že lituje rozhodnutí Kosovského shromáždění na vznik kosovské armády navzdory výtkám NATO a při současné napjaté balkánské situaci. Podobnou kritiku vyjádřila i Federica Mogherini.

Vyzýváme vládu České republiky a Parlament České republiky, aby přijali usnesení odsuzující vznik tzv. kosovské armády, jejíž působení legitimizuje činnost neblaze proslulé Kosovské osvobozenecké armády.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 16.12.2018