31. říj, 2019

SRBSKO: Smlouva s EuroAsijskou Unií

Premiérka Srbska Ana Brnabič podepsala v Moskvě dohodu o volném obchodu mezi Srbskem a Euroasijskou hospodářskou unií a jejími členskými státy - Ruskem, Kazachstánem, Běloruskem, Arménií a Kyrgyzstánem...

Výhody obchodní dohody s EAEU:

Podepsáním dohody si Srbsko otevřelo přístup na trh 183 milionů lidí.

Díky dohodě o volném obchodu bude Srbsko schopno vyvážet téměř 100 %, produktů bez zaplacení cel.

Mimo jiné můžeme vyvézt:

2 000 tun cigaret, 400 tun kravského sýra, neomezený vývoz ovčích a kozích sýrů a ovocné brandy, 90 000 litrů vína.

Podle podepsané dohody zůstává povinnost vývozu automobilů ze Srbska.

Jednou z podmínek pro podepsání dohody o volném obchodu s EAEU bylo podepsání rostlinolékařské dohody upravující vývoz zboží rostlinného původu do EAEU.

V loňském roce činil obchod s těmito pěti členskými státy Eurasijské unie 3,4 miliard dolarů.

Ze Srbska bylo vyvezeno zboží v hodnotě 1,1 miliardy USD a zboží v hodnotě 2,3 miliardy USD.

Premiérka Ana Brnabič novinářům po podpisu sdělila, že dohoda mezi Srbskem a Euroasijskou hospodářskou unií je doplňkem evropské bělehradské cesty.

" Vrámci dohody o stabilizaci a přidružení máme právo na dohody o volném obchodu s mezinárodními organizacemi a jednotlivými zeměmi až do vstupu do EU. Pak musíme ukončit dohody se všemi třetími zeměmi a dalšími organizacemi, do té doby na to máme právo a je v zájmu Srbska mít co nejvíce takových dohod.

Prezident Aleksandar Vucic již dříve prohlásil, že dohoda je důležitá pro Srbsko a jeho hospodářství a že posiluje důvěru mezi oběma zeměmi.

Euroasijská hospodářská unie byla založena 1. ledna 2015 na základě myšlenky ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Hrubý domácí produkt v EEU je 1,9 bilionu dolarů, neboli 3,2 procenta světového HDP, zatímco nezaměstnanost 5,4 procenta.

Pokud jde o politické vztahy, má každý členský stát na rozdíl od Evropské unie vlastní zahraniční politiku, což je někdy v rozporu - především ve vztahu k Bruselu a Pekingu.

Autor: Iskra.co, Srbija.gov.rs, Bělehrad, Srbsko, TGM, Praha, ČR, 31.10.2019

Zdroj:

https://www.srbija.gov.rs/vest/421680/sporazum-sa-eaeu-od-velikog-znacaja-za-srbiju.php

https://www.srbija.gov.rs/vest/421611/brnabic-potpisala-sporazum-o-slobodnoj-trgovini-sa-eaeu.php

https://iskra.co/srbija/trziste-od-183-miliona-ljudi-potpisan-sporazum-o-slobodnoj-trgovini-izmedju-srbije-i-evroazijske-ekonomske-unije/