9. říj, 2018

BALKÁN NEWS: Volby v Bosně – vítězství srbského patriotismu !

O víkendu proběhly i volby do presidentské rady Federace Bosny & Hercegoviny na Balkáně. I jimi se budeme zabývat, ale nejprve se podívejme, jak to tam vlastně funguje...

Federace Bosny & Hercegoviny je rozdělena do dvou států. Republiky Srbské a Federace Bosny & Hercegoviny. Republiku Srbskou obývá především srbská menšina, zatímco Bosnu & Hercegovinu obývají Chorvaté a Bosňáci, Slované, kteří přijali islám během osmanské tyranie. V čele státu stojí předsednictvo tří presidentů – srbského, bosňáckého a chorvatského. Právě tito tři presidenti byli nyní voleni.
 
Za Bosňáky vyhrál Šefik Džaferović, zástupce Strany demokratické akce, která je provázána
s režimem Bakira Izetbegoviče, a jejíž zakladatel, Bakirův otec Alija, byl za Druhé světové války nacistickým vojákem Waffen-SS a členem muslimských jednotek SS. Právě bosňácká kandidátka byla nejroztříštěnější, když Šefik obdržel 37% hlasů, na druhém místě se umístil socan Bećirović s 33% hlasů a na třetím místě liberál Radonćić s 12% hlasů. Další tři kandidáti si rozdělili 15% hlasů.
 
Chorvatským presidentem Bosny se stal Željko Komšić za proevropskou Demokratickou
frontu, který získal 51% hlasů. Na druhém místě skončil Dragan Čović, další prozápadní liberální konzervativec s 37% hlasů a třetí místo obsadila do třetice liberálně-konzervativní Diana Zelenika s 6% hlasů. Chorvatských hlasů bylo taky v absolutních číslech vůbec nejméně. Zatímco Bosňáků se zúčastnilo 468 tisíc a Srbů 579 tisíc, Chorvatů jen 343 tisíc.
 
Srbským presidentem byl nakonec zvolen a to s největší podporou 53% hlasů, Milorad
Dodik, který má za poradce i srbského filmového režiséra Emira Nemanju Kusturicu. Radikálně konzervativní socialista a patriot, který posledních osm let úspěšně vládl Republice Srbské. Zatímco zbytek Bosny byl zmítán nepokoji, bídou a úpadkem, Milorad Dodik dokázal dobře a
spravedlivě vládnout srbským územím, udržet pořádek a provést úspěšné ekonomické reformy.
 
V Republice Srbské trvá jen 23 dní si založit podnik, zatímco ve zbytku Bosny je to v řádu měsíců a má jedno z nejnižších zdanění v regionu. Proto taky s přehledem vyhrál. Na druhém místě skončil dosavadní, liberálně-konzervativní a prozápadní president Mladen Ivanić s 42% hlasů. Za Srby kandidovali jen 4 kandidáti a dva z nich si rozebrali 95% hlasů, což ukazuje na politickou stabilitu a jednotu srbského národa v rámci Bosny a Hercegoviny.
 
Nová presidentská rada Federace převezme svou úlohu v listopadu a věříme, že Milorad
Dodik bude dobře hájit zájmy srbské menšiny, a pokud bude úspěšný, možná se mu podaří osvobodit Republiku Srbskou z bosensko-hercegovinského systému, který je pozůstatkem Havlova humanitárního bombardování, dohod Clintona a Jugoslávské války.
 
Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 9.10.2018