20. lis, 2017

V4 NEWS: POLSKO: NEMNOŽTE SE JAKO KRÁLÍCI! MNOŽTE SE JAKO LGBTQ!

Nemnožte se, jak králíci, množte se, jak LGBTQ!

To je styl myšlení současné Evropské unie a jejího establishmentu. Jak jinak si vysvětlit situaci, kdy na Západě se prodávají politicky korektní duhový teplouši s kapucí místo zimních postaviček a Polsko je kritizováno za to, že odvysílalo spot podporující porodnost a tradiční rodinu.

Polský televizní spot připravený ministerstvem zdravotnictví si dává za cíl využít známého příkladu „dupou, jak králíci“ o pověstném množení králíků a tímto nenásilným způsobem to vštípit dětem. Nenásilným, protože to vidí v televizi, ale nepotkávají to na ulici, nebo ve školské výchově, jak to dělá LGBTQ lobby při prosazování svých úderných cílů. Prozápadní klaky uvnitř Polska a opozice už to kritizují, stejně jako Evropská unie. Je sice pravda, že nízká porodnost by se dala řešit i překonáním, některých tradicionalistických bariér jako je odpor vůči umělému oplodnění, ale na druhou stranu Polsko jako stát a jeho národní vláda mají plné právo vést kampaň za porodnost, jak chtějí. Ať přirozeně, nebo in vitro, z obojího se narodí člověk.

Z čeho se člověk nenarodí je soulož gayů, nebo leseb. Teplouš s teploušem nikdy nezplodí dítě a lesba s lesbou taky ne. Přesto je tento „rodinný styl“ vnucován a schvalován západními institucemi, přestože je neproduktivní a impotentní. To se děje i nyní, kdy Penny Market rozjel kampaň za toleranci. Začal prodávat teplého kapucína, potom, co daroval 10,000 eur na podporu „anti-diskriminačních kampaní“, na podporu „Federace proti diskriminaci“ a na podporu Dne coming outu. Součástí toho je i financování vzdělávacích kampaní zacílených na děti a mladé lidi. V tom je ten rozdíl. Televizi nebo rozhlas vypnout můžete, ale dítě do vzdělávacího procesu posílat musíte, a právě ten je násilně ovlivněn touto nátlakovou a finanční kampaní.

Proto se raději množme, jak králíci, nebo klidně umělým oplodněním, ale nesedejme na lep nenávistné propagandě LGBTQ lobby a jí spřízněných subjektů.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 20.11.2017