8. pro, 2017

V4 NEWS: POLSKO: PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI

V polské národně obrozenecké vládě se odehrávají změny a to významné změny. Změní se hlavní postava polské vlády na pozici premiéra. Dosavadní premiérka Beata Szydlo končí a na její pozici nastupuje Mateusz Morawiecki, kterému se tu podíváme na zoubek, abychom věděli, co můžeme čekat.

Mateusz Morawiecki se narodil v roce 1968 jako syn Kornela Morawieckého, antikomunistického disidenta a současného vůdce národně konzervativní a protekcionistické strany Svobodní a solidární, kteří podporují současnou vládu. Mateusz byl už od dvanácti let aktivní v boji za svobodu svého národa a státu. Nezákonně kopíroval politické pamflety a tiskoviny proti komunistickému režimu. Za to byl vyslýchán a mučen polskou tajnou policií Służba Bezpieczeństwa. V roce 1988 se účastnil okupační stávky Univerzity ve Vratislavi. To se opakovalo v roce 1989.

Po pádu režimu začal studovat historii na Univerzitě ve Vratislavi, později Technologickou univerzitu ve Vratislavi a nakonec Ekonomickou univerzitu ve Vratislavi, kde vystudoval obor podnikové administrativy. Evropské právo a ekonomickou integraci studoval v Hamburku a evropská studia na švýcarské Basileji. Od roku 1996 do roku 2004 přednášel ekonomii na Univerzitě ve Vratislavi. Souběžně s tím pracoval bance BZWBK, kde byl kromě jiného supervizorem oddělení ekonomické analýzy a oddělení mezinárodního obchodu. Od roku 2001 byl bankovním manažerem a o šest let později se stal šéfem banky BZWBK. Poté působil jako honorární konzul Irska v Polsku. Od listopadu 2015 byl místopředsedou vlády a ministrem rozvoje. V březnu 2016 vstoupil do strany Právo a spravedlnost.

Téhož roku byl jmenován ministrem financí, kde se stal fakticky zodpovědným za ekonomickou stránku obrození polského národního státu. V září 2016 představil plán masivní modernizace a rozvoje Polska, investice za bilióny zlotých mají elektrifikovat autobusy, vést k výstavbě bytů, rozvinout železniční dopravu a to vše do roku 2023. Tento program je nazývaný jako „Morawieckého plán“. Plán počítá s rozvojem školství, zdravotnictví a navýšením rozpočtů místních samospráv. Dále mají vzniknout nové polské drony a přívozy, „Polské těžařské sdružení“ pro rozvoj a revitalizaci uhelné těžby a průmyslu, Centrum rozvoje biotechnologií, program polských lékařských produktů, „Kyberpark Enigma“ a středně velká města jako zdroje pokročilého outsourcingu. Toto vše má rozvinout Polsko pro nadcházející měsíce a léta. Investice, které nakonec zvednou příjmy a umožní zavést prorodinnou politiku, o kterou se Morawiecki jako ministr financí taky snažil. Prorodinný plán „Rodina 500+“ je zaměřen na finanční pomoc rodinám s 2 a více dětmi.

V březnu 2017 reprezentoval Morawiecki na schůzi ministrů financí G20 v Baden-Badenu Polsko, jako první zástupce Polska na těchto summitech. A 7. prosince byl jmenován novým polským premiérem.

Stal se tak v reakci na hlasování o nedůvěře vládě, které sice dopadlo pro polskou vládu úspěšně, ale hlasy žádající rezignaci Beaty Szydlo už byly příliš silné. Někteří komentátoři tvrdí, že Morawiecki má zlepšit vztahy mezi EU a Polskem. Možné to je, ale spíše zbytečné.

Je o pět let mladší, než Beata Szydlo, ambice mu rozhodně nescházejí, pochází z patriotické rodiny a drží se těchto tradic, má manželku a čtyři děti, tedy můžeme očekávat, že bude myslet na jejich budoucnost. Morawieckého hlavním cílem v roli premiéra musí být připravit Polsko na budoucnost bez EU, ať už opustí Polsko EU dobrovolně, či nikoliv. V tomto ohledu mu lze přát, jen a pouze štěstí a úspěch.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.12.2017