8. úno, 2018

V4NEWS: POLSKO: Jaká zvěrstva? Německá!

Kauza Německého koncentračního tábora Auschwitz...

Jak jistě víte, patřím mezi velké zastánce Státu Izrael, nicméně nyní jsem se já sám dostal do rozepře s postojem tohoto státu. Jde o polský zákon o Osvětimi. Polský sejm přijal zákon, který jasně určuje a vymezuje historická fakta proti proti-polskému revizionismu. Liberální levičáci a taky omluvači německých zvěrstev a masových zločinů se snaží na mnoha místech shodit vinu za holocaust na jiné státy a národy. Snaží se tak vetřít do přízně Čtvrté říše. Ostatně zažíváme to i u nás v Čechách, kde dnešní čeští proněmečtí kolaboranti obviňují z řady zločinů páchaných Němci právě Čechy a své české předchůdce. Polsko, ale řeklo dost. Rozhodlo se zakázat neblaze proslulí termín „polské tábory smrti“, který se objevoval v souvislosti s koncentračními tábory na území Polska.

Jakkoliv jsem absolutním zastáncem svobody slova a taky zastáncem Státu Izraele, zde se musím postavit na stranu Polska, protože toto je součást polského boje za ochranu své minulosti a své identity proti lžím proněmeckých kolaborantů. V posledních letech dochází k systematickému smazávání viny nacistů a Německa, bagatelizují se zločiny Němců a zveličují se zločiny, některých kolaborantů, vina se připisuje jiným státům a národům, aby se zapomnělo, že to bylo právě Německo, které zavraždilo milióny lidí a rozpoutalo válku, na jejímž konci bylo 70 miliónů mrtvých.

Odmítáme tvrzení Státu Izrael, že zákon, který zakazuje spojování polského národa s tábory smrti je antisemitský. Není antisemitský, je historický a relevantní. Nepopíráme, že v okupovaných státech docházelo k zvěrstvům páchaným i kolaboranty, zejména na Ukrajině, o které se ovšem dnes z politických důvodů mlčí, ale zároveň říkáme, že ve všech ohledech je vina jednoznačně na Německu, které bylo společně se svými islámskými spojenci (nejvyšším muftím) prapůvodním iniciátorem konečného řešení židovské otázky. Byl to Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich a další, kteří se sešli ve Wannsee, aby dojednali a organizovali největší etnickou čistku v historii. Žádní Poláci, ani Češi u toho nebyli. Naopak, polský lid bez okolků likvidoval proněmecké kolaboranty a zachránil desítky tisíc Židů před smrtí. Poláci tvoří největší segment „Spravedlivých mezi národy“, jak se označují lidé, kteří aktivně bojovali proti holocaustu a zachraňovali Židy.

Žádáme, proto Stát Izrael, aby neoznačoval tento zákon za antisemitský, protože antisemitským není. Jde o ochranu polského národa a národní identity a historie proti pangermánskému revizionismu, který je dnes šířen z Berlína a Bruselu.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 8.2.2018