8. bře, 2018

V4NEWS: MAĎARSKO: Viktor Orbán - Západ padne! My jim budeme poskytovat azyl!

Maďarský premiér Viktor Orbán pronesl v únoru řeč ke stavu země. Následující text je překladem z němčiny, jenž byl zredukován na nejdůležitější témata týkající se právě Německa a Západní Evropy:
 
„Moje dámy a pánové, předpokladem pro naše politické plány je, že jsme svobodní jít svou vlastní cestou. Jen nezávislé národy, jež nejsou druhým vydány napospas, mohou jít svou vlastní cestou. Dnes nejsme nikomu finančně povinováni…
 
V dnešním světě je ten, kdo mluví o národu, často kárán: prý to je folklor, je to nudné a je to výraz sentimentality. Ale já bych Vám chtěl říci jasně: Domov je kotva, již každý ve svém srdci potřebuje. Patrioti si zaslouží uznání, že tuto kotvu stále znovu ponořují. Pozorovatelé tvrdí, že se nad Evropou stahují díky migraci temné mraky. Vždy existovaly temné předpovědi….
Podle odhadů bude podíl přistěhovalců do evropských zemí západně od nás růst stále rychleji. Nechci teď raději říkat nic o Francii nebo Holandsku, ale v Německu např. je podíl narozených místních obyvatel ve velkoměstech klesající, protože přivandrovalci obsazují nejprve větší města.
 
V Bavorsku je mezitím vydáváno více peněz na azyl, migraci a integraci než je finanční balík celého státu na průmysl, životní prostředí a zdraví.
Při jedné návštěvě v Rakousku jsem se dozvěděl, že letošní data přijímání prvňáčků byla velice překvapující: Podíl muslimů stoupl.
 
To je ta budoucnost, jež se už stává přítomností.
Podle zpráv NATO – vypadá to, že se vojáci ještě nenechají cenzurovat – vydá se do roku 2020 na cestu do Evropy 60 miliónů lidí. Všichni jsou zajedno, že přistěhovalectví do Evropy bude větší, než se doposud očekávalo. Do roku 2050 se obyvatelstvo Afriky zdvojnásobí na 2,5 miliardy lidí. Bude 10x více mladých Afričanů než mladých Evropanů…
 
Až tato masa několika stamiliónů mladistvých bude moci putovat na sever, dostane se Evropa brzy pod strašný tlak.
 
V tomto případě by byla většina příchozích z islámského světa. Když to takhle půjde dál, budou mít evropská města zřetelnou převahu muslimského obyvatelstva – a Londýn se svým zhoubným vývojem nebude žádnou výjimkou nýbrž pouze předvojem. Jestliže se věci budou vyvíjet stále takto, přestanou naše kultura, naše identita a naše národy tak, jak je známe, existovat. Naše nejstrašnější zlé sny se stanou realitou. 
 
Západ padne, tak, jak bude Evropa obsazována, aniž by to zpozorovala.
Bude toto potvrzením postojů těch, jež myslí, že civilizace nebude zahubena, nýbrž spáchá sebevraždu?
 
Mnozí věří, že a pokud se toto stane, bude to trvat dlouho, než Evropa zcela zanikne…
Velké staré evropské národy západní Evropy se staly přistěhovaleckými zeměmi. Den po dni se přeměňují jejich kulturní základy. Lid, vyrostlý v křesťanské kultuře, se scvrkává a velká města jsou islamizována… 
 
A já musím říci, že nevidím u politických sil Evropy ani vůli a schopnost tento proces zastavit, nemluvě o tom ho obrátit…
 
To jsou špatné zprávy. To znamená, že islámská civilizace, která svou misi - obsazení Evropy, což nazývá skutečnou vírou, bude klepat na naše dveře Střední Evropy nejen z Jihu, nýbrž i ze samotného Západu. My jsme své hranice - stavbou plotu, právní a fyzickou obranou za příkladné pomoci naší policie pod vedení ministra vnitra Sándora Pintéra - úspěšně ubránili. Zabránili jsme, aby nás muslimský svět zaplavil z Jihu.
 
Jsme pevností, ochraňující od Jihu západní křesťanství...
Stojíme pevně. Naše obranné linie zvládají zastavit ty největší přílivy. Kromě toho bojuje s námi odvážně a odhodlaně ortodoxní křesťanství. Oceňujeme Srbsko, Rumunsko a Bulharsko - coby obránce Evropy.
 
Ačkoli to vypadá absurdně, je současná situace taková, že nebezpečí přichází od Západu. Nebezpečí pro nás přichází od politiků z Bruselu, Berlína a Paříže.
 
Oni chtějí, abychom převzali jejich politiku: politiku dělající ze zemí země přistěhovalecké a otvírají cestu k zániku křesťanské kultury a k rozšiřování islámu. Oni chtějí, abychom i my akceptovali migranty a stali se též zeměmi se smíšeným obyvatelstvem. Dříve říkali, že to od nás očekávají, protože – co je cizí je hezké. Smíšené obyvatelstvo je lepší protože opravdový Evropan překonané středověké koncepty jako domovina a náboženství by neměl bránit. Dnes jsou tyto hlas možná slabší. Nyní je módní mantra – že musíme přistěhovalectví akceptovat, abychom vyjádřili naši solidaritu se západní Evropou.
 
My říkáme jasně, že jsme solidární se západními Evropany a jejich politickými představiteli, kteří svoji domovinu a křesťanskou kulturu chtějí zachránit, ale neprojevujeme žádnou solidaritu k těm, kteří se těchto hodnot chtějí vzdát…
 
Nikdy nebudeme solidarizovat s vůdci, kteří chtějí vést Evropu do postkřesťanské a postnárodní éry…
 
Moje dámy a pánové musíme jasně a zřetelně říci, že ten boj, který vedeme, nepovažujeme za beznadějný. Vidíme, že stojíme na přerodu k vítězství. Státy Visegradu jsou neoblomné. Ortodoxní svět stojí pevně a vypadá to, že Chorvatsko přišlo k rozumu. Rakousko se teď otočilo směr patriotismus a křesťanství.
 
A teď si vzpomeňme na ty evropské politiky, naše kolegy, jež nás poslední roky tloukli do obličeje a vyráželi nám zuby. Vzpomeňme na rakouské kancléře Faymanna a Kerna, na italského premiéra Renziho, zbabělého chorvatského premiéra Milanoviče a přirozeně na Martina Schulze, který měl manické přání býti vším a na konci se stal ničím.
 
Vidím, že ta listina je nedokončená, je tu ještě několik volných míst (narážka na Merkelovou)…
Ale ta situace nám nedává důvod k sebeuspokojení. Síly, jež stojí proti nám, síť George Sorose a mezinárodních byrokratů, které si koupil, to v žádném případě nevzdali. Jsou ještě pořád tací, již cítí peníze. Ti koukají na Evropu a vidí se zeslabováním Eura obchodní šance. Jsou tací, kteří od globalizační elity dostávají joby, a příjmy, které nechtějí ztratit. 
 
A existuje též typ ideologického intelektuála, jenž neustále experimentuje s transformací Evropy.
 
Zářným příkladem pro poslední jmenované je aktivista z jedné Sorosovy organizace, jenž řekl následující: „z téměř všech míst, odkud migranti přicházejí, jsou přicházející lepší než naše místní obyvatelstvo“…
 
Vedoucí ideolog Sorosovy organizace, komisař pro lidská práva Evropského parlamentu, byl před nedávnem odhalen, že tajně startoval program, aby byla pěstována Sorosovi podobná lidská rasa. Pravil skromně něco jako: „usilujeme o hommo sorosensus, což znamená Soros-člověk.“ A já rozpoznal, že z jejich pohledu, z pohledu Soros-typů, jsme my, původní obyvatelé, jež máme svou kulturu, své náboženství a svou vlastní zemi, věci, pro které se skřípěním zubů bojujeme, nezachranitelná individua, protože se nenecháme převychovat.   
Přesto nebudeme nehybně přihlížet, nejsme žádné ovce, které tiše stojí a čekají na to, co jim osud přidělí. Přirozeně budeme bojovat. A když to bude nutné, budeme nasazovat stále mocnější právní arzenál. Zde máme na počátek návrh zákona „Stop Soros“. Propojíme veškeré aktivity související s migrací a migranty s naší národní bezpečností, a převedeme část financí, jež jsou určeny pro promigračni neziskovky a pseudo organizace do rozpočtu pro ochranu hranic…
 
Budeme bojovat i internacionálně. Zítra předám bulharskému premiérovi, jehož země právě předsedá EU, návrh zákona, který zaručuje úplnou ochranu evropských hranic.
 
To je důležité: ochrana hranic – ne zavazující migrační kvóty. Když zajistíme hranice, nemůže nikdo bez dovolení vcestovat. A pak nebude nikdo nuceně rozdělován.
 
Ti, jež migrantům dovolí, aby přišli do jejich zemí, mají si je ponechat a starat se o ně. Ne s námi!
 
Chci upozornit na to, že musíme vést ještě další debatu. Organizace OSN si dala za úkol – uzavřít do konce roku migrační smlouvu. Návrh byl předložen k diskuzi. OSN už jednací stůl opustila, protože podle jejich mínění návrh je beznadějný a globalistický. 
 
Co chce OSN? Chce, aby všichni akceptovali, že přistěhovalectví a jeho následky přinesou svůj přínos k růstu hospodářství a blahobytu. To je citát z dokumentu. Z evropského pohledu je to očividně idiotské – to je jako by člověk řekl, že chřipková epidemie je dobrá věc, protože je přínosem pro zdraví a pohodu člověka. 
 
OSN tvrdí, že musí být zajištěny bezpečné a regulované přistěhovalecké cesty do Evropy.
OSN tvrdí, že je povinností každého Evropana - pomoci každému přistěhovalci, který přijde do jeho země, přihlásit se a najít mu práci.
 
Vážené dámy a pánové, my víme, že 80 procent členských zemí OSN jsou země, odkud migranti přicházejí.
 
OSN dále tvrdí, že se musí odstranit právní a fyzické bariéry, které brání migrantům v pohybu do zemí. Zajímavé je, že tyto návrhy vzešly od lidí, již jsou sami chráněni bodyguardy a cestují v opancéřovaných limuzínách, a jejichž domy jsou obehnány zdmi a ploty a kteří jsou čtyřiadvacet hodin pod ochranným systémem.
 
My navrhujeme, aby nejdříve demontovali své ploty a propustili své bodyguardy. Navrhujeme, že budeme v těchto rozhovorech pokračovat, pokud bude tento experiment úspěšný – pokud ještě budou žít. Zhroutí-li se tento experiment, poskytneme jim rádi azyl v Maďarsku. 
 
Dámy a pánové, to je očividně naprostý nesmysl. Je nepochopitelné, proč nás mají za blázny, kteří by jejich šílenou politiku akceptovali. Střízlivě konstatujeme, že Maďarsko není žádnou zemí, s duševně nemocnými lidmi. 
 
My víme, že se Sorosovy organizace uhnízdily nejen v Bruselu a Budapešti, ale též v New Yorku. My víme, že vydávají neskutečné sumy na to, aby docílily na globální bázi akceptant migrace. Rozumíme, že Soros vede válku nejen s námi, ale i s Brity, prezidentem Trumpem a Izraelci. A všude je stejné téma: jde o to, vynutit si akceptant k přistěhovalectví a migraci.
 
Ale oni s tím nebudou úspěšní. My nejsme sami a my budeme společně bojovat, abychom Sorosovy plány a aktivity, s nimiž jsme se setkali v Bruselu i v OSN, utlumili a poté zastavili. A já jsem přesvědčen, že když budeme mít dostatek společníků – a my budeme mít dostatek - budeme na konci úspěšní."
 
Toto jsou jasná a upřímná slova jednoho vládního činitele, jenž jedná pro blaho své země a svého lidu. Slova patriota. Proti němu stojí Berlín, Paříž, Brusel – pokrytečtí zrádci zemí na špici Třetí říše. 
 
Autor: Georg Martina, Dipl.-Ing., podnikatelského poradce, německého patriota, překlad Zajíc, TGM, Praha, ČR, 8.3.2018