30. bře, 2018

V4NEWS: MAĎARSKO: Středoevropská kooperace – kooperace bezpečnosti a obrany!

Před pár dny proběhlo společné jednání ministrů organizace Středoevropské obranné spolupráce (Central European Defence Cooperation).

CEDC je bezpečnostní společenství Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Polska, které je pozorovatelským členem. Společenství vzniklo už v roce 2010 s cílem integrovat obranu středoevropského prostoru a posílit vzájemnou spolupráci na regionální bázi. Pozice CEDC násobně vzrostla s migrantskou krizí, která byla horkou zkouškou pro CEDC a CEDC tuto zkoušku zvládlo na výbornou.

V roce 2016 CEDC deklarovalo pokračování uzavření balkánské trasy a posílení hraniční obrany. O rok později, v Praze, CEDC vydalo prohlášení s výzvou k užší spolupráci ozbrojených sil při potírání ilegální imigrace a v září 2017 uspořádalo společné cvičení v rakouském Allentsteigu, kde byla prověřována schopnost obrany hranic proti invazní imigraci.

Podle nynějšího prohlášení ministrů obrany se příští společné cvičení bude konat v Maďarsku v roce 2019. Maďarsko se samo nabídlo k hoštění tohoto cvičení a opětovně tak prokázalo, že mu jde o činy, nikoliv o slova.

Jakkoliv se CEDC nadále upíná k fungování „Společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ Evropské unie a k samotné Evropské unii, jeho existence je důležitá, protože je zárodkem budoucí středoevropské integrace, až se Evropská unie zhroutí pod nánosem svého byrokratismu, socialismu a multikulturalismu. CEDC projevilo, že společné zájmy, zejména ty, které brání existenci samotných národních států, jsou mnohem důležitější, hodnotnější a pevnější, než vzletná internacionalistická prohlášení bruselských levičáků.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 30.3.2018

Zdroj:

http://v4.gov.hu/v4-cedc-meeting-of-ministers-of-defence